Posługa

note /search

Stopnie święceń

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Sakramentologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

tylko do posługi. Diakonat stały nie zobowiązuje do święceń. Zostały posługi: -          lektora -          akolita...

Cechy monarchii wczesnofeudalnej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1449

danin i żądania posług na rzecz księcia i urzędników. Z prawa książęcego wynikały też regalia...

Biskup i jego władza-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 763

święceń Zachowana w ten sposób ciągłość przekazywania apostolskiej posługi nazywa się sukcesja apostolską...

Teologia pastoralna - wykład 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Teologia Pastoralna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

skostnienia − posługa miłości   Musi być zachowana proporcja tych dwóch wymiarów we wspólnocie...

Dwuwymiarowość Kościoła

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

skostnienia − posługa miłości   Musi być zachowana proporcja tych dwóch wymiarów we wspólnocie...