Posługa - strona 2

Znak sakramentalny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

jest do pomocy biskupowi, do posługi w liturgii. Prezbiterat- biskup+ wszyscy obecni kapłani. Akcentuje...

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

odpowiednią ilością nacięć, jeden zostawał w zamku, jeden zabierał ze sobą 'podatnik'. O rodzajach posług...

Święty Stanisław

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1309

księcia. Historycy uważają, że okres posługi biskupiej Stanisława należy do najświetniejszych za panowania...

Pytania i podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

od Boga (jest dzieckiem Boga) c. Prawo stanowione 5. Posługa prymasa w kościele miała charakter...

Klemens Rzymski "List do Koryntian"

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

wypróbowani mężowie mają przejąć ich posługę. Uważamy zatem, że nie jest rzeczą słuszną odsuwać od tej posługi...

Prawo wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1813

- jest rozpowszechnienie doktryn religijnych, ale przede wszystkim zapewnienie opieki (posługi) religijnej. Posługi...

Polskie państwo wczesnośredniowieczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

w naturze i w postaci posług Dostarczanie ludzi do straży w grodach Naprawy grodów oraz przesiek Noclegów...

Ustrój społeczny i jego przemiany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

PIENIĘŻNA Na rzecz kościoła chłopi świadczyli dziesięcinę Na rzecz władcy Daniny i posługi. Dwór monarszy...

Monarchia patrymonialna - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1848

- od niej świadczenia w naturze i posługi, budowa i naprawa grodów, ludzie do straży, nocleg i żywność dla dworów...

Wstęp do sakramentów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

również zadaniem rządzenia (munus regendi). W niniejszej pracy zajmiemy się normami prawnymi dotyczącymi posługi...