Ustrój społeczny i jego przemiany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój społeczny i jego przemiany - strona 1 Ustrój społeczny i jego przemiany - strona 2

Fragment notatki:

Ustrój społeczny i jego przemiany w XI - XIII stuleciach 1. Własność ziemi - podstawą stosunków społecznych W XI i XII monarchowie, w oparciu o regale ziemi, nadawali wsie Opola a nawet kasztele kościołowi. Mniejsze posiadłości otrzymywali możnowładcy i rycerze, początkowo jako beneficje (nadania czasowe) w zamian za pełnioną służbę wojskową. Szybko jednak te posiadłości zaczęły się przekształcać w własność dziedziczną zwaną alodialną i rosnąć przez nowe nadania. Domena władcy prywatna własność ziemska władcy. Prawo rycerskie - ziemia w zamian za konną służbę wojskową.
2. Rodzaje renty gruntowej ODROBKOWA
NATURALNA
PIENIĘŻNA
Na rzecz kościoła chłopi świadczyli dziesięcinę Na rzecz władcy Daniny i posługi. Dwór monarszy - centrum własności jednostki gospodarczej dóbr książęcych. Gospodarką kierował włodarz.
3. Wzrost wielkiej własności ziemskiej Książęta rozbudowywali swoje domeny stając się największymi właścicielami ziemi w swoich dzielnicach. Rozszerzając je, obejmowali własną administracją gospodarczą tereny już zaludnione, oraz osadzali ludzi na pustkowiach. Panowie świeccy opierali swe znaczenie na własności dziedzicznej, ponadto korzystając z piastowanych urzędów, zawłaszczali ziemie, na które rozciągało się regale panującego i uzyskiwali nowe posiadłości z nadań książęcych. Własność duchowa zarówno nadań monarszych jak i licznych w XII wieku darowizn możnowładców. Specyfiką polskiego średniowiecz jest też przewaga własności alodialnej nad systemem lennym. 4. Immunitety: ekonomiczny i sądowy Immunitet ekonomiczny - polegał na zwolnieniu ludności zamieszkałej w dobrach prywatnych od określonych w przywileju danin i posług na rzecz księcia, które przechodziły na rzecz pana. Immunitet sądowo-administracyjny - ograniczał lub wyłączał sądownictwo urzędników książęcych nad ludnością zależną osiadłą w dobrach, które posiadały immunitet. Sprawy sądowe na tych ziemiach podlegały ich właścicielowi. Nadawanie immunitetów spowodowało zwiększenie władzy panów nad chłopami. WŁADZAOPARTA NA STOSUNKACH FAKTYCZNYCH (z tytułu uprawianej ziemi pana) ZMIENIŁA SIĘ W PODDAŃSTWO. 5. Kształtowanie się stanów Stan - grupa społeczna wyróżniająca się w społeczeństwie stanem faktycznym i stosunkiem prawnym(grupa rządząca się własnymi prawami odmiennymi niż reszta społeczeństwa) Stan uprzywilejowany - uczestniczący w sprawowaniu władzy. Stan nieuprzywilejowany - któremu prawa stwarzały pewną ochronę przed uciskiem i wyzyskiem stanów uprzywilejowanych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz