Portfel inwestycyjny przykład - strona 53

Rachunek przepływu pieniądza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

wszystkie wpływy i wydatki z ich podziałem na związane z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową. Środki...

Bankowość - nadzór - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

przez bank czynności. Wytyczne Unii wprowadzają podział na banki depozytowo-kredytowe i inwestycyjne...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

spadek (wzrost) zysku j-tej akcji PORTFEL - udział wartościowy i-tej akcji spółki w portfelu - miara...

Leasing - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1603

jak i ekonomicznej. W związku- wysokimi nakładami inwestycyjnymi : niezbędnymi dla uruchomienia produkcji...

Pojęcia z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

sobie bezpieczeństwa lokat, tj. takiego portfela inwestycyjnego, który przyniesie niższą, ale dającą się łatwiej...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

trzymania danego waloru w portfelu inwestycyjnym, a punktem granicznym jest rok obrotowy...