Pomoc psychologiczna - strona 5

Etyka zawodu psychologa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3773

stygmatyzacji i etykietowania UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Pomoc psychologiczna jako działanie prospołeczne...

Pedagog w szkole

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Agnieszka Barczykowska
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1519

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; Organizowanie...

Sztuka słuchania

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

,poszerzać, uzupełniać) Parafrazy - formy: zdania oznajmiające pytania J. Santorski - ABC POMOCY...

Zakłady lecznictwa alkoholowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Młyński
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1897

na wsparcie, jeśli zachowają określone warunki. Do wsparcia społecznego można zaliczyć pomoc psychologiczną...

Psychologia rozwoju - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krysiak
 • Psychologia wieku dzieciecego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

programów pomocy psychologicznej. Społeczna psychologia rozwoju - nowe podejście Człowiek jest aktywny...

Wykład - zmiany w organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

organizacji (np. udzielenie dodatkowego urlopu, pomoc psychologiczna); negocjacje - dają podwładnym poczucie...

Pomoc i opieka społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036

charakter pomocy : psychologicznej, medycznej, socjalnej, prawnej. Kompensacja- wg. Radlińskiej- celowe...