Interwencja kryzysowa - definicje, opis, przykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6398
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interwencja kryzysowa - definicje, opis, przykład - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: style działania w interwencji kryzysowej, zasadnicze elementy procesu interwencyjnego, opis przypadku, podjęta interwencja.

IV Psychologii wieczorowej
INTERWENCJA KRYZYSOWA
SAMOBÓJSTWO NIEDOKONANE
Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemów stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.Odbiorcą tych działań mogą być zarówno jednostki jak i grupy oraz całe społeczności.
"Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji." W. Badura - Madej /1996/
Najważniejsza w interwencji kryzysowej jest ocena. Wyróżniamy następujace jej rodzaje:
- ocena inicjalna, dokonywana na początku procesu pomagania. Jej przedmiotem jest ustalenie stanu klienta, określenie stopnia nasilenia kryzysu, zdefiniowanie problemu oraz poziomu zagrożenia,
- ocena stanu kryzysu - w jej skład wchodzi określenie stanu równowagi klienta, jego mobilności psychologicznej wyrażającej się jakością funkcjonowania w obszarach: poznawczym, afektywnym i behawioralnym,
- ocena stanu funkcji poznawczych - należy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań: "Na ile realistyczne i spójne jest myślenie klienta o sytuacjach czy wydarzeniach związanych z kryzysem?", "Jak długo trwają już objawy kryzysowo zmienionego myślenia?", "Na ile klient wydaje się być otwarty w myśleniu i gotowy do poddania rewizji swoich poglądów na sytuacje kryzysową?" - ocena stanu afektywnego funkcjonowania - Oznaki upośledzonego/ograniczonego demonstrowania emocji, "bez-emocjonalność", czy zaburzonego, nieadekwatnego reagowania są istotnym wskaźnikiem poziomu nasilenia kryzysu, rozmiaru nierównowagi kryzysowej, - ocena zdolności klienta do podejmowania adekwatnych zachowań. Uwaga interwenta powinna być skierowana na konkretne zachowania klienta. Na ile adekwatne są do sytuacji w jakiej klient się znajduje? Czy osiągają cel deklarowany przez klienta? Na ile zachowania klienta mogą zagrażać jemu samemu lub innym i w jaki sposób? Odpowiedzi na te pytania będą również cenne dla określenia stanu kryzysowej dezorganizacji, poziomu zagrożenia i konstruowania sensownej pomocy,
- ocena permanentna, stały wysiłek interwenta dla monitorowania zmian w dynamicznym procesie wychodzenia z kryzysu, niezbędnego dla pozostawania w kontakcie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami klienta, - ocena zasobów, jakie mogą być przez klienta wykorzystane w procesie przechodzenia przez i rozwiązywania kryzysu.


(…)

… w rodzinie oparcia. Nie potrafił porozumieć się z matką, natomiast z tatą nie rozmawia. Niepokojące były również myśli samobójcze Maćka i jego ocena swoich działań. Myśli pojawiały się kilka razy na dzień. Nie żałował on tego co zrobił. Jest wręcz niezadowolony, ze rodzina przeszkodziła mu w wykonaniu swojego zamierzenia. Ponieważ według Światowej Organizacji Zdrowia grupę zwiększonego ryzyka popełnienia kolejnego samobójstwa stanowią następujące czynniki: uzależnienie i towarzyszące temu zaburzenia osobowości, osoby w depresji pozbawione nadziei., osoby o niedojrzałej osobowości, która charakteryzuje się zmiennością nastrojów i niskim poziomem tolerancji na stres, osobowość borderline - z pogranicza., osoby ze schizofrenią, której towarzyszą omamy (np. „głosy” nakazujące skoczyć z przepaści) lub urojenia…
pogotowia ratunkowego. W oczekiwaniu na karetkę pogotowia i podczas całej rozmowy z Maćkiem psycholog próbował ograniczyć i obniżyć napięcie związane z traumatyczną sytuacją w której znalazł się chłopak i względzie na ile to możliwe uspokoić i wyciszyć klienta. Ponieważ Maciek nie był na razie w stanie myśleć o przyszłości został poinformowany tylko tym ,iż po wyjściu ze szpitala powinien korzystać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz