Psychologia rozwoju - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia rozwoju - omówienie - strona 1 Psychologia rozwoju - omówienie - strona 2 Psychologia rozwoju - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie. Co i jak bada psychologia rozwoju.
Dzieciństwo jest okresem bardzo szybkiego wzrostu fizycznego, wczesne doświadczenia mają długotrwałe efekty. Ważne aby zajmować się dzieckiem, bo wtedy się zrozumie dorosłego człowieka. jeśli nasze odkrycia, poznanie procesów rozwojowych pozwala nam rozwiązać problemy, z jakimi się spotkamy. Dziecko jest ciekawym obiektem badań. Rys historyczny  wybrane wydarzenia W. Pryer „Dusza dziecka”  początek, monografia prowadzonych obserwacji syna autora (1882r) S. Hall  pierwsza w USA pracownia psychologiczna, pierwsze czasopismo dot. Analiz rozwoju człowieka Binet  metody eksperymentalne, pierwszy bada dzieci przy pomocy testów Aniela Szycówna - Polskie Towarzystwo Studiów nad dzieckiem (1896)
Charlotta Bruhel  rozwój jako proces trwający przez całe życie (1933), koncentrowała się nad ludzką motywacją:
Tendencja do osiągnięcie satysfakcji z życia seksualnego
Dążenie do poczucia przynależności Tendencja do samo ekspresji i osiągnięć
Dążenie o poczucia integracji
Cel psychologii rozwoju
Celem jest opisywanie i wyjaśnianie różnych obserwowanych u ludzi wzorów ich rozwoju ( czynniki społecznościowe kulturowo-społeczne). Przedmiotem badań jest ciąg zmian psychicznych i zachowania człowieka. Podstawowe problemy teoretyczne psychologii rozwoju
Co się zmienia? Czego dotyczą zmiany, które bada psychologia rozwoju człowieka? jakie zmienne należy uwzględnić w związku z badanymi zmianami? Problem stawiany w tych pytaniach jest szeroki, stwarza spór w zależności od zrozumienia i istoty charakteru człowieka
Czym jest zmiana? Jak można określić i opisać zmianę? Jakiego rodzaju zmiany są przedmiotem zainteresowania psychologii rozwojowej? Jaki jest proces dokonywania zmian?
Jakie czynniki poprzedzają pojawienie się zmian? Jaka jest rola tych czynników w powstaniu zmian i ewentualnie w ich przebiegu i/lub w następstwach?  pytanie o dziedziczność czy środowisko
Jakie są zmiany rozwojowe w psychice pojawiają się po osiągnięciu dojrzałości? Czy w czasie całego życia człowieka odbywa się rozwój tych zasad?
Czy w okresie dorosłości pojawiają się charakterystyczne właściwości, czy w związku z tym możemy wyróżnić stadia tego okresu życia? Czy jeśli możemy wyodrębnić stadia to na jakich zasadach to zrobić? Czy człowiek może wpływać na swój rozwój? Jeśli może, to jak może wpływać? Czy podmiotowy charakter rozwoju człowieka ma jakiś wpływ na te czynniki?
Czy rozwój jest procesem celowym? Czy możliwa jest ingerencja w proces rozwoju?


(…)

…, o szerokich możliwościach generalizacji. Badania pozwalają na odkrycie szczególnych wzorów rozwojowych charakterystyczne dla danego wieku i danej płci. Stosowana  analiza zjawisk w całym kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, rodzinnym, relacyjnym. teorie, które są stworzone są dużo mniej ogólne, ale odnoszą się do konkretów, szybciej są modyfikowane, ale są podatne na antyfakty, mają mniejszy zasięg ale mogą się stawać podstawą konstruowania programów pomocy psychologicznej. Społeczna psychologia rozwoju - nowe podejście
Człowiek jest aktywny od początku swojego życia, komunikuje swoje potrzeby oraz aktywnie domaga się zaspokojenia potrzeb we właściwym czasie i w odpowiedni sposób. Z jednej strony jednostka ma jakieś potrzeby, a z drugiej strony są jakieś oczekiwania środowiska. jest idea…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz