Polska w Unii Europejskiej - strona 183

note /search

Polska polityka zagraniczna- wykład 11

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

urzędniczego w sprawnej obsłudze polityki europejskiej. Ten aparat bardzo często przerzucał odpowiedzialność...

System partyjny Niemiec

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5131

jednak zmian w systemie rent i zasiłków *opowiada się za wolnością ekonomiczną i prorynkową Unią Europejską...

Rzecznicy generalni i skład sądu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

sędziów Sądu określa Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Statut może przewidywać, że Sąd...