Rada Europejska - Polityka gospodarcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Europejska - Polityka gospodarcza - strona 1

Fragment notatki:

. Rada Europejska O RE stanowi atr.4 TUE jest to jedyny organ Unii Europejskiej. Spotkania RE odbywają się w Brukseli co najmniej 2 razy w roku pod przewodnictwem szefa państwa lub rządu państwa członkowskiego, które przewodniczy Radzie. Spotkania przygotowują:
organy krajowe państwa przewodniczącego
Rada UE COREPER
KE
Sekretariat Rady
Komitet Polityczny
RE obraduje w dwóch gremiach:
w składzie szefów państw lub rządów państw członkowskich oraz przewodniczącego KE
w składzie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich i członka KE
Dodatkowo w obradach RE biorą udział: Sekretarz Generalny Rady, urzędnicy Sekretariatu Rady, sekretarz Generalny KE, przedstawiciele państw członkowskich akredytowani przy siedzibie wspólnot, przedstawiciele krajowych ministerstw spraw zagranicznych, gospodarki i finansów.
Pod koniec obrad RE spotyka się na posiedzeniu plenarnym, na którym się przyjmuje konkluzje dotyczące dalszego rozwoju i współpracy europejskiej i różnego rodzaju deklaracje. Następnie przedstawia to do publicznej wiadomości na konferencji prasowej. Po każdym spotkaniu RE musi zdać sprawozdanie PE. Rada także składa roczne sprawozdanie o postępach dokonanych przez UE.
Przedmiotem obrad są kwestie, które wykraczają po za zakres I filaru i obejmują II i III filar. Decyzje RE mają charakter ogólnych decyzji politycznych. Nie zabrania się działać RE w charakterze RUE. Zawierać też może umowy międzynarodowe jako gremium międzynarodowe.
RE jest najważniejszym organem decyzyjnym UE, wyznacza podstawowe kierunki działalności UE i jej rozwoju. Kompetencje RE wynikają z TWE i TUE (art.4). Do uprawnień RE zaliczamy między innymi:
określenie zasad i ogólnych wytycznych WPZiB
decyduje o wspólnych strategiach w dziedzinach, w których państwa członkowskie mają ważne interesy
decydowanie o przyjęciu wspólnej polityki obronnej
podejmowanie na wniosek członków RUE decyzji w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy prowadzenie dyskusji nad ogólnymi kierunkami polityk gospodarczych państw członkowskich i Wspólnoty oraz nad stanem zatrudnienia we Wspólnocie i przyjmowanie konkluzji w tych dziedzinach
przyjmowanie rocznych sprawozdań EBC z działalności ESBC i w sprawie polityki pieniężnej za rok ubiegły i rok bieżący
rozstrzyganie kwestii spornych podejmowanie politycznych decyzji w sprawie rozszerzenia UE
inicjowanie zwołania konferencji międzyrządowej, mającej na celu rewizję traktatów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz