Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 20

CEFTA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

, by zyskać pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Prawdziwe znaczenie CEFTA nie leży w integracji krajów...

Administracja zdalna - omówienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

w kontekście prawa do dobrej administracji, zawartego w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjętej...

Cechy organizacji ponadpaństwowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

elementy. Z supranarodowością wiązała się Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht...

Ekonomia integracji europejskiej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Drobny
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 784
Wyświetleń: 10745

uwarunkowania wejścia Polski do UE Wejście Polski do Unii Europejskiej dokonało się w warunkach dużego dystansu...

Etapy integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1813

celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej Korzyści skali - wszelkie korzyści płynące...

Polska polityka zagraniczna- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 889

wyobcowania Polski z systemu europejskiego było częścią syndromu peryferyjnego. Dopiero pod wpływem...