Polska Rzeczpospolita Ludowa - strona 8

Społeczeństwo PRL-u

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2562

1989r. jednak realny początek tego okresu jest nieco inny. Szacujemy początek Polskiej Rzeczpospolitej...

Prawo o stowarzyszeniach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207) w art. 154 dotychczasową...

Czas wolny- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2905

15 lipca 1961 roku Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalił ustawę o rozwoju systemu oświaty...

Historia wychowania obronnego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ryszard Bania
 • Teoria wychowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4732

); lata 1939 - 1945 (okres okupacji niemieckiej); okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1945 - 1989...

Ustawa o związkach zawodowych

 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1708

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz...

Styl retoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3206

ojczyzna Polska Rzeczpospolita Ludowa.. (fragment ulotki wydanej przez Komitet Obchodów 1 Maja w Wałbrzychu...

Historia po 1914 roku - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3164

Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914- 1918) -Trójporozumienie (Ententa)- Francja, Anglia, Rosja -Trójprzymierze- Niemcy, Austro- Węgry, Włochy -działalność organizacji wojskowych w Galicji, kierowanych przez Piłsudskiego i Hallera, służyła koncepcji zorganizowania antyrosyjskiego powsta...

Wprowadzenie do pedagogikii

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4522

taki szczególny okres PRL'u (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) i oczywiście trzeci etap instytucjonalizacji...