Kultury germańskie - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultury germańskie - omówienie zagadnień - strona 1 Kultury germańskie - omówienie zagadnień - strona 2 Kultury germańskie - omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


kultury germańskie Niemcy ( Republika Federalna Niemiec , RFN ; do traktatu pomiędzy RFN a Polską Rzecząpospolitą Ludową ( 1970 ) w Polsce stosowana była oficjalnie nazwa Niemiecka Republika Federalna , NRF ; niem. : Deutschland lub Bundesrepublik Deutschland , BRD) - państwo federacyjne położone w Europie , będące członkiem Unii Europejskiej (UE), Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), G8 , ONZ oraz NATO . Stolicą Niemiec jest Berlin (przed połączeniem z NRD - Bonn , obecnie noszące tytuł miasta federalnego ). Językiem oficjalnym jest język niemiecki .
Według popularnej etymologii [4] , polska nazwa "Niemcy" wywodzi się z tego samego rdzenia, co określenia "niemy", "niemowa" i podkreśla barierę językową między germańskim językiem niemieckim a językami słowiańskimi ("niemy" jako osoba nie mówiąca zrozumiałym językiem). Według innej teorii [5] , nazwa ta wywodzi się od plemienia Nemeti wzmiankowanego przez Tacyta i Cezara [6] [7] .
Niemcy leżą między Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim na północy a Alpami na południu, rzeką Ren na zachodzie a Odrą na wschodzie. Graniczą na północy z Danią , na wschodzie z Polską , na południowym wschodzie z Czechami , na południu z Austrią i Szwajcarią , a na zachodzie z Francją , Luksemburgiem , Belgią i Holandią . Państwo niemieckie jest federacją złożoną z 16 krajów związkowych (landów). Grupy etniczne: Około 75,2 mln (91,1%) mieszkańców Niemiec posiada obywatelstwo niemieckie. Spośród nich około 7 mln (ok. 9%) posiada dwa obywatelstwa lub nie urodziło się w Niemczech, ale posiada niemieckie obywatelstwo lub język niemiecki nie jest ich językiem ojczystym. Dla lepszego zrozumienia można by wskazać na różnicę w znaczeniu pojęć narodowość i obywatelstwo , czego się w Niemczech z powodu historycznego obciążenia pojęcia naród (zobacz też nazizm ) nie robi. Pewną część społeczeństwa stanowią przybyli do Niemiec po II wojnie światowej imigranci lub ich potomkowie.
Pozostałe 9% ludności (ok. 7 mln) stanowią obywatele innych krajów, mieszkający na stałe w RFN: Turcy (1,7-2,0 mln), przedstawiciele narodów byłej Jugosławii (ok. 1,0 mln), Włosi (0,5 mln), Polacy (ok. 0,4 mln) [8] [9] [10] , Austriacy (0,2 mln) i inni.
Stosunek imigracji do emigracji zmienił się w ostatnich 10 latach. Niemieccy emigranci są w większości wysoko kwalifikowanymi, poszukiwanymi na światowym i europejskim rynku pracy specjalistami, którzy ze względu na trudności ekonomiczne Niemiec i złe perspektywy zawodowe zdecydowali się z Niemiec wyjechać.
W Niemczech istnieją ponadto stosunkowo nieliczne historyczne mniejszości etniczne. Północ, kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn zamieszkują Duńczycy , Dolną Saksonię

(…)

… większość ziem niemieckich włączono w Związek Reński oprócz Prus i Austrii. Po klęsce Napoleona utworzono Związek Niemiecki. W 1834 powstał Niemiecki Związek Celny. Po wojnie austriacko-pruskiej 1866 najsilniejszą pozycję w Niemczech uzyskały Prusy, po wojnie francusko-pruskiej w latach 1870-1871 proklamowano Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I jako dziedzicznym cesarzem. W latach 1880-1900 Niemcy uzyskały też kolonie w Afryce. 9 listopada 1918 proklamowano republikę, cesarz abdykował. Niemcy podpisały kapitulację 11 listopada 1918 roku kończącą I wojnę światową. Do 1933 istniała Republika Weimarska. W wolnych i demokratycznych wyborach w 1933 zwyciężyła NSDAP. W następstwie tego władzę objął Adolf Hitler i NSDAP, rozpoczęły się rządy terroru. 1 września 1939 Niemcy zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się II wojna…
… jest pochodząca z 1870 r. partia środowiska katolickiego Zentrum (pol. Centrum). Drugą co do wieku partią jest pochodząca z 1875 r. i wyrosła z ruchu robotniczego SPD. Uczestniczyła ona w rządach Republiki Weimarskiej, aż do 1933 roku była najsilniejszą partią niemiecką. Obok SPD do tzw. Volksparteien (partii ogólnonarodowych) należy również chadecja (CDU i CSU). Wykształciła się ona po II wojnie światowej…
…, Kielce, Kraków) na rzecz Księstwa Warszawskiego oraz Dalmację i Słowenię na rzecz Cesarstwa Francji.
1815 - kongres wiedeński - potwierdzenie utraty przez Habsburgów Belgii i ziem III rozbioru Polski, odzyskanie terenów Dalmacji i Słowenii. Zyskanie Wenecji. Powstanie Związku Niemieckiego, na którego czele stanął cesarz Austrii.
18 sierpnia 1830 - w pałacu Schönbrunn koło Wiednia na świat przychodzi…
… (może je jedynie odesłać do Trybunału). Posiada prawo mianowania ambasadorów i konsulów oraz wysuwania kandydatury kanclerza. Władzą ustawodawczą (die Legislative) jest Bundestag wraz z drugą izbą Radą Federalną Niemiec (Bundesrat). Bundestag wybierany jest co cztery lata w wyborach pięcioprzymiotnikowych: powszechnych, równych, bezpośrednich (jednostopniowych), tajnych i proporcjonalnych choć zasadniczo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz