Polityka dochodowa - strona 4

Liberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1295

profilaktykę i interwencję antymonopolową, politykę dochodową. Tę zasadę włożyła do swojego programu CDU...

Pojecie makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

Centralny polityka dochodowa - sprowadzają się do tego, że państwo oddziaływuje na poziom dochodów...

Polityka gospodarcza - notatki na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 917
Wyświetleń: 8190

to do ograniczenia produkcji i zatrudnienia 11. POLITYKA DOCHODOWA JAKO NARZĘDZIE REGULACJI POPYTU Polityka dochodowa...

INFLACJA - hipoteza Fischera

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sowi_sk
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

dochodowej Polityka dochodowa jest próbą bezpośredniego oddziaływania na wysokość płac i innych dochodów...

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

, Podnoszenie stopy procentowej i stopy rezerw bankowych. Z inflacją kosztową walczy się poprzez politykę...

Makro- syllbus

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2520

zaliczamy : -polityka fiskalna -polityka monetarna -polityka dochodowa -stosunki międzynarodowe . Polityka...