Polityka dochodowa - strona 4

Liberalizm- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Stefan Stępień
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1358

profilaktykę i interwencję antymonopolową, politykę dochodową. Tę zasadę włożyła do swojego programu CDU...

Pojecie makroekonomii

  • Politechnika Gdańska
  • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

Centralny polityka dochodowa - sprowadzają się do tego, że państwo oddziaływuje na poziom dochodów...

Polityka gospodarcza - notatki na egzamin

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Barbara Kutkowska
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 952
Wyświetleń: 8260

to do ograniczenia produkcji i zatrudnienia 11. POLITYKA DOCHODOWA JAKO NARZĘDZIE REGULACJI POPYTU Polityka dochodowa...

INFLACJA - hipoteza Fischera

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Sowi_sk
  • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

dochodowej Polityka dochodowa jest próbą bezpośredniego oddziaływania na wysokość płac i innych dochodów...

Inflacja - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Krzysztof Józef Kannenberg
  • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1421

, Podnoszenie stopy procentowej i stopy rezerw bankowych. Z inflacją kosztową walczy się poprzez politykę...

Makro- syllbus

  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2555

zaliczamy : -polityka fiskalna -polityka monetarna -polityka dochodowa -stosunki międzynarodowe . Polityka...