Polityka dochodowa - strona 3

Metody walki z inflacją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 987

przy płynnym kursie walutowym ta metoda jest mniej skuteczna; polityka dochodowa- polega na bezpośrednim...

Neokorporacjonizm - Pluralizm

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

, cen, ubezpieczeń, zasiłków, polityki dochodowej). Neokorporacjonizm mógł się rozwijać w warunkach...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

pieniężna (monetarna) kontrola podaży pieniądza kształtowanie stóp procentowych Polityka dochodowa polityka...

Inflancja - przeglad podstawowych pojęć

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

: Automatyczne dostosowanie wielkości nominalnych do skutków inflacji. Polityka dochodowa: Próba bezpośredniego...

Inflacja w teorii ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

wszystkie próby prowadzenia polityki dochodowej zakończyły się niepowodzeniem. Przystosowanie się do życia...

Inflacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1442

wszystkie próby prowadzenia polityki dochodowej zakończyły się niepowodzeniem. Przystosowanie się do życia...

Koszty inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2387

i płace dostosują się. Trwa to raczej lata niż miesiące. Polityka dochodowa - próba bezpośredniego...