Polityka celna - strona 92

Integracja Europejska - wykład 8

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 231
Wyświetleń: 714

realizowanych polityk. Potrzeba utworzenia i włączenia do procesu decyzyjnego instytucji niezależnych od paostw...

Integracja Europejska - wykład 10

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 308
Wyświetleń: 896

do wspólnego rynku wewnętrznego. Chciały również uczestniczyd w politykach wspólnych oraz zostad objęte...