Polityka celna - strona 26

Wsplne polityki - Unie Europejska

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Filip Skawiński
  • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

publicznego; polityka w dziedzinie badań i rozwoju; polityka przemysłowa. Polityka handlowa Unia celna...

Ekonomika integracji europejskiej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1652

proporcjonalne do celów) Unia celna, polityka monetarna, reguły konkurencji na rynku wewnętrznym - w tym zakresie...

Uchwalanie budżetu -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Pawlas
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

było zwiększenie wydatków budżetu związku z rozszerzonym wachlarzem polityki i programów realizowanych na poziomie...

Polityka spójności - struktura

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Polityka spójności UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1785

Polityka spójności (cohesion policy) – słuŜy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej...