Polityka celna - strona 20

Podatek dochodowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

oraz eksport i import tych wyrobów, a także nabycie i dostawa wewnątrz UE. Podatek celny(cła)- reguluje ustawa...

Biznes plan - firma komputerowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4564

polityka celna wzrost stabilizacja regres +5 +2 -5 0,2 0,3 0,5 mnogość i złożoność regulacji w zakresie...

Mikro i makro ekonomia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marta Dolecka
 • Ekonomia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4900

podatków, ceł. Polityka celna determinuje wpływa na rozmiary importu i eksportu. Warunki naturalne...

Prawo administracyjne - ogólnie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

inne podmioty poprzez system koncesji i zezwoleń. Funkcja reglamentacyjna widoczna jest również w polityce...

Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4305

wytwórczego występują na rynku gospodarczym. Przejawiają się w postaci: polityki państwowej, polityki celnej...

WSPÓLNY RYNEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

polityki gospodarczej. Na tym etapie integracji możliwe jest wprowadzenie wspólnej waluty i wtedy dochodzi...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5082

polityka celna BEZROBOCIE Stało się problemem makroekonomicznym stosunkowo niedawno - dopiero po wielkim...