Polityka celna - strona 20

note /search

Podatek dochodowy - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

oraz eksport i import tych wyrobów, a także nabycie i dostawa wewnątrz UE. Podatek celny(cła)- reguluje ustawa...

Biznes plan - firma komputerowa

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4592

polityka celna wzrost stabilizacja regres +5 +2 -5 0,2 0,3 0,5 mnogość i złożoność regulacji w zakresie...

Mikro i makro ekonomia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekonomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4977

podatków, ceł. Polityka celna determinuje wpływa na rozmiary importu i eksportu. Warunki naturalne...

Prawo administracyjne - ogólnie

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1379

inne podmioty poprzez system koncesji i zezwoleń. Funkcja reglamentacyjna widoczna jest również w polityce...

WSPÓLNY RYNEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

polityki gospodarczej. Na tym etapie integracji możliwe jest wprowadzenie wspólnej waluty i wtedy dochodzi...