Biznes plan - firma komputerowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4543
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - firma komputerowa - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka to biznes plan firmy komputerowej i zawiera takie informacje, jak: geneza projektu, misja i cele strategiczne, misja, cele strategiczne, opis towarów i usług, system zarządzania, personeli zarys techniczny, rynek i marketing, opis rynku, klienci, dostawcy, konkurencja, działania marketingowe, analiza pięciu sił portera, struktura obsługi klienta, modelowanie funkcji, analiza swot, analiza produktu metodą b.c.g. (boston consulting group), analiza tendencji w otoczeniu (metoda scenariuszowa), cele, plan i harmonogram strategiczny, cele strategiczne, plan strategiczny, harmonogram strategiczny, analiza finansowa, rachunek zysków i start, bilans przepływy pieniężne, próg rentowności, analiza wrażliwości, analiza wskaźnikowa.

Dodatkowo notatka opatrzona jest streszczeniem, spisem treści oraz załącznikami.


Spis treści.
Streszczenie.
Geneza projektu.
Misja i cele strategiczne.
Misja.
Cele strategiczne.
Opis towarów i usług.
System zarządzania, personeli zarys techniczny.
Rynek i Marketing.
Opis rynku.
Klienci.
Dostawcy.
Konkurencja.
Działania marketingowe.
Analiza pięciu sił Portera.
Struktura obsługi klienta.
Modelowanie funkcji.
Analiza SWOT.
8.1 Analiza produktu metodą B.C.G. (Boston Consulting Group).
8.2 Analiza Tendencji w Otoczeniu (Metoda scenariuszowa).
Cele, plan i harmonogram strategiczny.
Cele strategiczne.
Plan strategiczny.
Harmonogram strategiczny.
Analiza finansowa. Rachunek zysków i start.
Bilans.
Przepływy pieniężne.
Próg rentowności.
Analiza wrażliwości.
Analiza wskaźnikowa.
Załączniki.
(Część I)
Próg rentowności.
Analiza wrażliwości.
Analiza wskaźnikowa.
(Część II)
11.4) Lokalizacja punktu prowadzenia działalności usługowej.
11.5) Podstawowe informacje o branży komputerowej i jej powiązania z całością gospodarki.
11.6) Plan przestrzenny siedziby firmy.
11.7) Usługi wyróżniające przedsiębiorstwo spośród innych firm na rynku.
Streszczenie.
Businessplan jest stworzony na potrzeby nowopowstającej firmy komputerowej “Rainbow” sp. z o.o.. Ma dać odpowiedź na temat sensowności przedsięwzięcia związanego z otwarciem firmy. Posiada formę długookresową obejmujący swym zasięgiem całe przedsięwzięcie. Adresowany jest dla wspólników czyli władz firmy.
Firma powstała w dniu 20.112002r. na podstawie wpisu do rejestru handlowego pod nr RHB 0001 w Sadzie rejonowym w Katowicach, a jej wspólnikami są:
Jan Kowalski, Wieńczysław Nieszczególny, Kazimierz Zwierz, Zbigniew Kibel, Maria Nowak.
Funkcjonowanie firmy oparte jest wyłącznie na środkach własnych wniesionych przez wspólników. Misja firmy opiera się na zaspakajaniu potrzeb klientów w dziedzinie usług komputerowych i informatycznych, przez dostarczanie na rynek towarów o wysokiej jakości oraz relatywnie niskich cenach.
Głównymi celami jest zapewnienie długotrwałych zysków oraz rozwój firmy w przyszłości.
Firma chce to osiągnąć w następujący sposób :
osiągnięcie 5% udziału w sprzedaży całkowitej rynku w ciągu 1 roku,
sukcesywny wzrost sprzedaży w następnych latach,
zwiększenie rentowności o 80% do końca 2005 roku
do końca 2005 roku przekształcenie głównej siedziby w średniej wielkości hurtownię .
Postawione cele firma pragnie osiągnąć poprzez wysokie kwalifikacje wspólników, zatrudnianie lojalnego i wyspecjalizowanego personelu, a co za tym idzie odpowiednią obsługę klienta. W początkowym okresie firma będzie skupiała się na rynku lokalnym, w obrębie okręgu rybnickiego. W dalszych latach planowane jest rozszerzenie działalności na obszar całego województwa i pr

(…)

….- Struktura udziału poszczególnych firm w rynku.
Firma
Pierchała
s.c.
"Optimus S.A."
"Habar Sp.
z o.o."
"Katech s.c."
Inne
Udział w
rynku w [%]
42
28
15
10
5
Źródło: dane własne firmy
6.5) Działania marketingowe
Dotychczasowe rozważania skłaniają nas do zastosowania strategii penetracji rynku, które opierać się będzie na intensyfikacji działań w dziedzinie sprzedaży i promocji istniejących produktów i usług…
…: 3000 PLN
Wieńczysław Nieszczególny
Środki pieniężne w wysokości: 15000 PLN
Obligacje NBP o aktualnej wartości: 8000 PLN
Samochód dostawczy “ Polonez Truck “- rocznik 1990 o szacunkowej wartości: 6000 PLN
Kazimierz Zwierz
Środki pieniężne w wysokości: 18000 PLN
Samochód Osobowy “Fiat Punto.”- rocznik 1995 o szacunkowej wartości: 8000 PLN
Zbigniew Kibel
Środki pieniężne w wysokości: 6000 PLN
Lokal firmy…
… przedsięwzięcia.
Bilans Otwarcia -Tabela 1.
Tabela 1. Bilans otwarcia.
AKTYWA
WARTOŚĆ
PASYWA
WARTOŚĆ
1.Wartości niematerialne i prawne:
licencje na użytkowanie programów komputerowych
2. Rzeczowy majątek trwały:
- wyposazenie
samochód dostawczy
samochód osobowy FIAT
lokal firmy
3. Finansowy majątek trwały:
środki pieniężne 3000
10000
6000
8000
100000
83000
Kapitały własne
Kapitały obce
- kredyt długoterminowy…
… SOUNDBLASTER PCI128/2GŁ. PCI OEM 101.23
PLAYER DAV309 MP3 CD/VIDEO CD/AUDIO CD + PILOT 824.75
KARTY GRAFIKI I VIDEO GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB AGP BOX 365.50
GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB AGP TV-OUT OEM 412.77
GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB TV-OUT AGP BOX 420.73
KLAWIATURY KLAWIATURA BTC 5197 WIN'95/98/2000 US PS/2 24.66
KLAWIATURA BTC 5800 US WIN'XX PS/2 MULTIMEDIA 36.54
KLAWIATURA BTC 8110 W'95…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz