Strategia penetracji rynku

Strategie ofensywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

wiele rodzajów ofensywnych strategii marketingowych. Są to na przykład -strategia penetracji rynku, -strategia rozwoju rynku, -strategia rozwoju produktu, -strategia dywersyfikacji, czyli inaczej poszerzania lub wzbogacania, ...

Wykład - strategie stosowane w czasie wzrostu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Iwanicka-Maciura
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Strategia stosowana w czasie wzrostu Macierz H.I.Ansoffa Dotychczasowy Nowy produkt produkt Dotychczasowy Strategia penetracji Strategia rozwoju rynek rynku produktu Nowy Strategia rozwoju Strategia rynek rynku dywersyfikacji Strategia penetracji rynku ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej...

Okno produktu Ansoffa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1505

Okno produktu Ansoffa. okno produktu/rynku Ansoffa - ukazuje możliwości wzrostu organizacji przy zastosowaniu czterech strategii: penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu, dywersyfikacji; określa relacje zachodzące między rynkiem a produktem. penetracja rynku - takie działania firmy...

Strategia produktu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

, które sprzyjają utrzymaniu lub zwiększenie zysku firmy * strategia penetracji rynku * strategia rozwoju rynku * strategia rozwoju produktu * strategia dywersyfikacji Macierz Ansoffa Strategie ograniczania ...

Egzamin 2012/2013

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Ewa Prymoń-Ryś
 • Marketing
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6272

jakie może zastosować stowarzyszenie WIOSNA 3. Wymień trzy produkty w których trzeba zastosować marketing bezpośredni. 4. Wymień trzy rodzaje znaków towarowych i do każdego podaj przykład towaru konsumpcyjnego. 5. Wymień 3 działania jakie powinna zastosować firma środków czystości w strategii penetracji rynku. 6grupa...

Główne strategie marketingowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

nabywców, można to zrobić lepiej niż konkurenci zajmujący się obsługą szerokiego zakresu rynku. Wymaga skupienia działań i zasobów na tym, co najważniejsze i nie rozpraszania ich na działania uboczne, aby nie osłabić siły i wpływu strategii STRATEGIA PENETRACJI RYNKU Strategia penetracji rynku „polega...

Marketingowa analiza przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

relacji pomiędzy rynkiem a produktem ukazuje możliwość wzrostu organizacji przy zastosowaniu następujących strategii:  Strategia penetracji rynku – strategia zmierzająca do wzrostu sprzedaży aktualnie wytwarzanego produktu na obecnie obsługiwanym rynku poprzez: o Dążenie do zwiększenia udziału w rynku...

Wzrost rynku-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Sosnowski
 • Marketing i reklama
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

produkcji Dbać o dojne krowy Wycofać kule u nogi Wyeliminuj dylematy o słabej perspektywie rozwojowej Środki z dojnych krów na gwiazdy Strategie typu produkt - rynek - związane są one zarówno z wyborem rynku, jak i pozycjonowanie produktu w świadomości klienta. Strategia penetracji rynku - polega...

Cena w marketingu mix

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

zbierania śmietanki - ustalanie wysokiej ceny przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, kiedy konkurencja jest jeszcze niewielka lub nie występuje. Poparta z reguły wysokimi nakładami na promocję w celu wykreowania nowego produktu na rynku. *Strategia penetracji rynku - wyznaczenie ceny na niskim poziomie...

Marketing usług - wykład 2 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

strategia penetracji rynku: - intensywna promocja - oddziałuje się ceną, zwiększeniem liczebności personelu sprzedażowego - strategia defensywna, tania, wiąże się z większą intensywnością rynku OPCJA 2 Strategia rozwoju rynku: - ekspansja geograficzna -wejście na nowe nieobsługiwane segmenty rynku -np...