Polityka celna - strona 141

Prencypat - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Jan Zabłocki
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

rzymskiego 4.7.3 Senat - na rzecz cesarza utracił prawo prowadzenia polityki zagranicznej i decydowania...

Informatyzacja jako polityka publiczna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Grażyna Szoper
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

. Informatyzacja jako polityka publiczna 7.1. W teorii wskazuje się, że polityka publiczna...

Globalizacja

  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

koordynowanie polityki finansowej państw członkowskich. Fundusz pełni również rolę ośrodka konsultacyjnego...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

i kredytowa, polityka walutowa i celna, polityka rozdysponowania dochodów budżetu centralnego pomiędzy różne...