Postępowanie podatkowe - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie podatkowe - omówienie zagadnienia - strona 1 Postępowanie podatkowe - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

POSTEPOWANIE PODATKOWE
Różnice między regulacja w kpa a w Ordynacji podatkowej:
Miedzy rokiem 1981 a 1998 postępowanie podatkowe prowadzone było w oparciu o przepisy kpa. Z uwagi na specyfike tego postepowania w owczesnym dziale III kodeksu były przepisy szczególne dotyczące postepowania w sprawie zobowiązan podatkowych.
Owe przepisy szczególne modyfikowaly w pewnym zakresie ową procedurę podatkową, np. przewidywały inny termin w którym winno zakończyć się postepowanie odwoławcze, inne skutki związane z wniesieniem odwolsnia. Na mocy ust. Z 29.08.97r. Ordynacja podatkowa w imie kodyfikacji prawa podatkowego dokonano dekodyfikacji postepowania administracyjnego.
Przepisy dzialu III kodeksu zostały uchylone,za to w Ordynacji znalazł się dział IV Pt. postępowanie podatkowe ( art.120-271).
Ustawodawca zastosował ciekawa technikę legislacyjną, która polegała na przepisaniu w sposób dosłowny lub ze zmianami dotyczącymi drugorzędnych detali ok.90% przepisów kodeksu,pozostale 10% to przepisy albo mocno zmodyfikowane,albo zupełnie różne niż w kodeksie.
Jedna norma prawna jest odzwierciedlona w dwoch identycznych przepisach _ w kpa i przepisach Ordynacji.
Po kilku latach obowiązywania Ordynacji pojawił się pomysł aby pozostawić w Ordynacji tylko te przepisy ujmujące istotę postepownia podatkowego a w pozostałych kwestiach stosować przepisy kodeksu. Ustawodawca nie zdecydował się na ten zabig.
Obecnie postepowanie podatkowe musi być traktowane jako administracyjne postepowanie szczególne - postepowanie prowadzone przez organy administracji publicznej w oparciu o inne przepisy niż przepisy kpa.
W postepowaniu podatkowym w dalszy ciagu i w spob bezpośredni zastosowanie będą mieć przepisy kpa dotyczące udzialu prokuratora w postępowaniu i dotyczące skargi i wniosków (art.3par.2pkt.2 kpa), których przepisow kpa nie stosuje się do spraw uregulowanych w Ordynacji.
Dzial V kpa do postepowania podatkowego uchylony,bo dotyczyl dwuinstancyjności.
Różnice między regulacjami w kpa a w ordynacji:
Organem prowadzacym postepowanie podatkowe jest tzw. Organ podatkowy. Organem podatkowym I instancji są:
-Naczelnik US
-Naczelnik Urzędu Celnego
-monokt\ratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) , a także na podstawie przepisow szczególnych dyrektor izby skarbowej,celnej, minister właściwy ds. finansów.
Organami odwoławczymi są ( w Ordynacji pojeciem pierwotnym jest organ odwoławczy,a w kpa - organ wyższego stopnia) : dyrektorzy izb skarbowych w/c decyzji Naczelnika Urzędów Izb Skarbowych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w/c monokratycznych organów j.s.t.


(…)

… w zakresie podatku:
-rolnego
-lesnego
-podatków i opłat lokalnych, które dotyczą podatków od nieruchomości, środków transportu,
-podatku od psów
-opłata targowa,miejscowa.
Obowiązujące prawo nie zna przypadku, aby organem podatkowym I instancji był starosta!!!!!

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz