Prawo podatkowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe - omówienie - strona 1 Prawo podatkowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo podatkowe.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa. Zwrócimy uwagę na przepisy 1 - 119 czyli będziemy mówić o zobowiązaniach podatkowych, jest to w pewnym sensie część ogólna. Art.1 - cztery równorzędne:
Ustawa normuje:
1) zobowiązania podatkowe;
2) informacje podatkowe;
3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;
4) tajemnicę skarbową.
Ordynacja podatkowa nadrzędny kodeks podatkowy, który stosuje się do wszystkich ustaw podatkowych i zawiera zasady, które stosuje się odpowiednio np. do VAT-u. Najważniejszym przepisem i pytaniem jest art.21 - powstawanie zobowiązań podatkowych §1 -3 oraz art.68 z podkreśleniem art.70 - przedawnienia zobowiązań podatkowych. Literatura - literatura ambitna, tylko dla chętnych, jeśli ktoś chce się dowiedzieć czegoś o podatkach - Dauter, Hausner, Gruszczyński - komentarz do ordynacji podatkowej. Ordynacja podatkowa stanowi jak gdyby taki wstęp do prawa podatkowego, jest jeszcze materialne prawo podatkowe, czyli wszystkie ustawy dot. prawa podatkowego, oprócz tego jest jeszcze międzynarodowe prawo podatkowe - miedzy innymi, jaki jest stosunek prawa wspólnotowego do prawa podatkowego, które prawo jest pierwsze. Jakie pojęcia organów podatkowych stosuje ordynacja?
Kto jest organem podatkowym w rozumieniu ordynacji?
Art.13
Organ pierwszej instancji - naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa
Organ odwoławczy - dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze
Dla podatków samorządowych:
Nie ma zjawiska remonstrancji, czyli rozpatrywania sprawy przez ten sam organ. §2 wyjątek - jak gdyby trzecia instancja - minister finansów. Naczelnik urzędu celnego - w jakiej sferze jest odpowiedzialny, wskazuje ustawa o służbie celnej. Podatki akcyzowe i od gier podlegają właśnie izbie celnej. Jak się ma unijne prawo podatkowe do polskiego prawa podatkowego?
Przepis krajowy jest usuwany z prawa krajowego i wchodzi w to miejsce względniejszy przepis implementowanej dyrektywy.
Stan ten jest akceptowany w polskiej doktrynie.
W Polsce podatki nakłada się w drodze ustawy - nie jest możliwe zdejmowanie lub nakładanie tego obowiązku w drodze dyrektywy(wynika to z art.248 konstytucji)
Jeżeli istnieje polski przepis i dyrektywa to mogłaby powstać samowola
W polskim porządku poza wyjątkowymi sytuacjami może uchylić jedynie Trybunał Konstytucyjny


(…)

…. Jakie pojęcia organów podatkowych stosuje ordynacja?
Kto jest organem podatkowym w rozumieniu ordynacji?
Art.13
Organ pierwszej instancji - naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa
Organ odwoławczy - dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze
Dla podatków samorządowych:
Nie ma zjawiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz