Międzynarodowy system handlowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy system handlowy - wykład - strona 1 Międzynarodowy system handlowy - wykład - strona 2 Międzynarodowy system handlowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:


08.01.2013 15:30-- 30.01.2013 EGZAMIN
Międzynarodowy system handlowy To reguły i zasady prowadzenia wymiany międzynarodowej. Podstawa MSH są dwie zasady o których wcześniej była mowa- Klauzula narodowa i KNU. Aby te 2 zasady mogły działać sprawnie w praktyce należało utworzyć międzynarodową organizację, która czuwałaby nad ich praktycznym zastosowaniem. Po II wojnie Światowej Z inicjatywy USA postanowiono utworzyć 3 wielkie organizacje międzynarodowe, które zajęłyby się wdrażaniem tych zasad w praktyce. Były to następujące organizacje:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Bank Światowy
Międzynarodowa Organizacja Handlu
Co się tyczy KNU i KN to właściwą organizacją była MOH. W wyniku wydarzeń politycznych i ekonomicznych udało się utworzyć tylko 2 organizacje, a mianowicie MFW i BŚ. Natomiast nie udało się utworzyć MOH. Przyczyną była niechęć USA, brak poparcia ze strony USA. W wyniku tego niepowodzenia zaistniała swego rodzaju próżnia, gdyż MFW i BŚ odpowiadały za sprawy finansowe, a za sprawy handlu międzynarodowego i zasad powstała próżnia. W związku z tym państwa ówczesne postanowiły zawrzeć umowę międzynarodową, która zajęłaby się implementacją praktyczną KNU i KN. To porozumienia miało mieć charakter tymczasowy i określono je mianem UKLADU OGÓLNEGO WS. CEŁ I HANDLU. To nazwa własna. SKRÓT TEJ ORGANIZACJI to GATT.! Umowa ta została podpisana w 1947 roku a weszła 01.01 1948 roku, miała istnieć do powołania MOH, ale rozwiązania prowizoryczne są trwałe, obowiązywała do 31.12.1994 roku. Wykazała się ona nadzwyczajną użytecznością, o jakiej nikt nie śmiał myśleć, w momencie jej podpisania. Umowa GATT funkcjonowała 46 lat.
ROLA I ZNACZENIE UMOWY GATT DLA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ Umowa mówiła że państwa powinny układać swoje stosunki handlowe na zasadach KNU i KN. Takie stwierdzenie implikowało, że państwa musiały podjąć działania na rzecz ograniczenia-liberalizacji ceł aż do całkowitego ich zniesienia. Czyli ustanowienia systemu wolnego handlu- free trade. Handel wolny od wszelkich ograniczeń. Zatem u podstaw umowy KN istniała idea wolnego handlu, u podstaw leżało przeświadczenie ekonomiczne że wolny handel jest korzystny dla wszystkich uczestników wymiany i ze w warunkach wolnego handlu ujawniają się wszystkie korzyści z wymiany międzynarodowej. Idea wolnego handlu to pewna filozofia. Od utworzenia tej umowy minęło 64 lata i jak wiemy nadal cła są stosowane w wymianie. Należy dodać tutaj, że w porównaniu do sytuacji z 48 r. poziom ceł jest bardzo niski. W ciągu tych lat istnienia GATT udało się obniżyć(zliberalizować) wymianę znacząco. Po zakończeniu 2 wojny światowej był wysoki poziom protekcji w wymianie międzynarodowej. Taryfa celna to wysokość cła ustalona przez państwo albo UE.

(…)

… wolnego handlu a także Unii celnych. Inicjatorem ustanowienia tego art. Była Wielka Brytania. Umowa GATT zobowiązywała państwa do liberalizacji handlu czyli zniesienia ceł w skali globalnej, ale to było zobowiązanie uniwersalne, ale jednocześnie w art. 24 dano państwom możliwość tworzenia stref wolnego handlu i unii celnych co oznacza prawo do szybszej lub wręcz całkowitej likwidacji ceł, ale tylko między sygnatariuszami tej umowy. Strefa Wolnego Handlu-porozumienie między 2 lub większa ilością państw które przewiduje zniesienie całkowite ceł. Jeśli liczba uczestników jest mała to łatwiej jest osiągnąć wspólny mianownik. Twórcy Umowy GATT dali państwom możliwość porozumiewania się co do ceł, w unii celnej dodatkowo funkcjonuje wspólna taryfa celna. Unia celna to jednolity obszar celny. Specyfika unii celnych SWH…
… podanie do uczestników GATT i dopiero wtedy uzyskały od nich zgodę na powstanie tego EWWiS, czyli nastąpiło uprawomocnienie tej decyzji. EWWiS nie powstała w zgodzie z umową GATT. Niektórzy mówią że powstanie EWG naruszyło art. 24 też. Jakie jest rozwiązanie? Najnowsza inicjatywa zdaje się ze kładzie koniec temu sporowi -utworzenie SWH między USA a UE- Euroatlantycka Strefa Wolnego Handlu. …
Światowej Organizacji Handlu, która nawiązywała do idei Międzynarodowej Organizacji Handlu z siedzibą w Genewie, jest odpowiedzialna za nadzorowanie wprowadzania w życie umowy GATT. Umowa GATT a integracja europejska.
Umowa GATT okazała się być najważniejszym czynnikiem integracji europejskiej. Dlaczego? Otóż umowa GATT zawierała znamienny art. 24, który zezwalał państwom członkowskim na tworzenie stref…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz