Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 32

MSG wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Garlińska-Bielawska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, związane z tym koszty. ~ Odrębna polityka makroekonomiczna – różne kraje w różnych fazach cyklu...

Podstawowe klasyfikacje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

) Unia celna = strefa wolnego handlu + wspólna wewnętrzna taryfa celna + ujednolicona polityka handlowa...

Wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2590

stawek celnych (wspólna taryfa dla całego obszaru). Często następuje również ujednolicenie polityki...

Wykład - tworzenie się Beneluksu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

członkowskich w sprawach funkcjonowania unii ekonomicznej, wspólnego prawa, polityki zagranicznej, kultury...