Historia gospodarcza - Kalendarze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6013
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia gospodarcza - Kalendarze - strona 1 Historia gospodarcza - Kalendarze - strona 2 Historia gospodarcza - Kalendarze - strona 3

Fragment notatki:

Szczegółowe opracowanie książki Jana Szpaka dotycząca Historii gospodarki. Plik zawiera 29 stron opisu z książki. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Periodyzacja historii: periodyzacja wolna, kalendarze, periodyzacja praktyczna, marksistowska, stadiów rozwoju wg Walta Rostowa, wg kryterium wolności gospodarczej. Państwo feudalne. Dzieje osadnictwa w Europie w XIII i XIV wieku.Osadnictwo na prawie polskim (zwyczaj wolnych gości) - od XII w. Odkrycia geograficzne: przyczyny, przebieg, imperia kolonialne, rewolucja cen. Rozwój gospodarki folwarczno pańszczyźnianej i dualizm agrarny. Charakterystyka procesu kształtowania się kapitalizmu: główne rysy rozwojowe epoki, periodyzacja kapitalizmu, pojęcie akumulacji kapitału. Rewolucja przemysłowa, rozwój nauki. Rewolucja agrarna w Europie. Gospodarka na ziemiach polskich w XIX wieku. Polityka gospodarcza ks. Ksawerego Druckiego ? Lubeckiego. Uwłaszczenie chłopów Królestwie Polskim (zabór rosyjski). Bulionizm (monetarny). Liberalizm gospodarczy; jego źródła i przyczyny (fizjokratyzm, klasycy angielscy). Doktryna wolnego handlu w XIX wieku. Gospodarka polska w okresie międzywojennym (1918 - 1939). Sytuacja II RP: Eugeniusz Kwiatkowski (l888 - 1974). Wielki kryzys gospodarczy lat 1929- 1933, Sytuacja gospodarcza USA i Europy przed Wielkim Kryzysem, Skutki Wielkiego Kryzysu, New Deal. Gospodarka Związku Radzieckiego w latach 1917 ? 1941, I Wojna Światowa. Aspekty gospodarcze II wojny światowej. Odbudowa gospodarki światowej po II wojnie światowej. Plan Marshalla. Kryzysy naftowe. Przebieg procesu integracji gospodarczej w Europie Zachodniej. Sytuacja gospodarcza w Polsce po II wojnie światowej: plany Gierka i Gomułi.

Historia gospodarcza
Zagadnienia organizacyjne. Przedmiot Historii Gospodarczej. Periodyzacja.
Historia gospodarcza - umożliwia śledzenie procesów gospodarczych. Jej powstanie wiąże się z ukształtowaniem się nowoczesnej ekonomii politycznej (m.in. Adam Smith) w XVIII wieku. Nazwa pojawiła się w Niemczech w 1879 roku.
Zajmuje się ona procesami tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym na danym terenie. Z nauk historycznych czerpie zainteresowanie dla przeszłości i sposób badań. Z nauk ekonomicznych przejmuje przedmiot badań.
Zadania szczegółowe
- dzieje poszczególnych działów gospodarczych (handel, przemysł) - dzieje poszczególnych instytucji gospodarczych - dzieje stosunków społecznych
Witold Kula uważa, że historia gospodarcza powinna badać procesy tworzenia i wielkość dochodu społecznego w poszczególnych epokach historycznych (rozwój sił wytwórczych, wydajność pracy, postęp techniczny, ruch dochodu społecznego, rozwój usług) i podziału tych dochodów (zatrudnienie, podziału własności środków produkcyjnych, rozwój gospodarki rynkowej, wpływ rozwoju społecznego na rozwój gospodarczy).
Przydatność historii gospodarczej
Dostarcza państwu informacji jak dane przedsięwzięcie będzie działać.
a) Ma ona wyjaśniać wiele spraw świata dzisiejszego w oparciu o dzieje historyczne;
b) Odniesienie do przeszłości pozwala przewidzieć zachowania społeczne w pewnych warunkach ekonomicznych;
c) Doświadczenie przeszłości chroni przed podejmowaniem błędnych decyzji w teraźniejszości
d) Dostarczenie materiału źródłowego (szczegółowy opis faktów i procesów gospodarczych) -jest on potrzebny przy formowaniu praw ekonomicznych
Periodyzacja historii
Podział procesu dziejowego na mniejsze odcinki czasowe, przygotowywany aby wykazać punkty zwrotne, które zmieniły, charakterystycz ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz