Historia gospodarcza - Periodyzacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5320
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia gospodarcza - Periodyzacja - strona 1 Historia gospodarcza - Periodyzacja - strona 2 Historia gospodarcza - Periodyzacja - strona 3

Fragment notatki:

W materiałach tych opisane są takie zagadnienia jak: przedmiot historii gospodarczej, periodyzacja historii, periodyzacja studiów rozwoju wg Rostowa, komendacja, beneficjum, stosunek poddańczy, kontrakt lenny, obowiązki wasala i seniora, państwo feudalne, Stany Generalne, monarchia, dzieje osadnictwa w Europie w XIII i XIV w., lokacja, prawa niemieckie, rozwój sił wytwórczych, instrumenty średniowiecznej polityki handlowej, poglądy ekonomiczne w średnowieczu, odkrycia geograficzne, imperia kolonialne, rewolucje cen, rozwój gospodarki folwarczno pańszczyźnianej, dualizm agrarny, pańszczyzna, kapitalizm, kapitalizm w Polsce, manufaktura, rewolucja przemysłowa, rewolucja agrarna w Europie, uwłaszczenie, powstanie krakowskie, przemysł na ziemiach polskich w XIX i XX w, bulionizm, merkantylizm, kameralizm, liberalizm gospodarczy, doktryna wolnego handlu, charakterystyka zaborów, wielki kryzys gospodarczy lat 1929-1933, interwecjonizm państwowy, rewolucja październikowa, Nowa Polityka Ekonomiczna, plan 5-letni, Plan Marshalla, kryzys naftowy, integracja gospodarcza w Europie Zachodniej, okres Gomułki

Historia gospodarcza
Zagadnienia organizacyjne. Przedmiot Historii Gospodarczej. Periodyzacja.
Historia gospodarcza - umożliwia śledzenie procesów gospodarczych. Jej powstanie wiąże się z ukształtowaniem się nowoczesnej ekonomii politycznej (m.in. Adam Smith) w XVIII wieku. Nazwa pojawiła się w Niemczech w 1879 roku.
Zajmuje się ona procesami tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym na danym terenie. Z nauk historycznych czerpie zainteresowanie dla przeszłości i sposób badań. Z nauk ekonomicznych przejmuje przedmiot badań.
Zadania szczegółowe
- dzieje poszczególnych działów gospodarczych (handel, przemysł) - dzieje poszczególnych instytucji gospodarczych - dzieje stosunków społecznych
Witold Kula uważa, że historia gospodarcza powinna badać procesy tworzenia i wielkość dochodu społecznego w poszczególnych epokach historycznych (rozwój sił wytwórczych, wydajność pracy, postęp techniczny, ruch dochodu społecznego, rozwój usług) i podziału tych dochodów (zatrudnienie, podziału własności środków produkcyjnych, rozwój gospodarki rynkowej, wpływ rozwoju społecznego na rozwój gospodarczy).
Przydatność historii gospodarczej
Dostarcza państwu informacji jak dane przedsięwzięcie będzie działać.
a) Ma ona wyjaśniać wiele spraw świata dzisiejszego w oparciu o dzieje historyczne;
b) Odniesienie do przeszłości pozwala przewidzieć zachowania społeczne w pewnych warunkach ekonomicznych;
c) Doświadczenie przeszłości chroni przed podejmowaniem błędnych decyzji w teraźniejszości
d) Dostarczenie materiału źródłowego (szczegółowy opis faktów i procesów gospodarczych) -jest on potrzebny przy formowaniu praw ekonomicznych
Periodyzacja historii
Podział procesu dziejowego na mniejsze odcinki czasowe, przygotowywany aby wykazać punkty zwrotne, które zmieniły, charakterystyczne cechy życia społecznego i gospodarczego.
Periodyzacja wolna:
1. Era Żydowska - od 3760 r. p.n.e.
2. Era Grecka - od I Olimpiady - 776 r. p.n.e.
3. Era Rzymska - od założenia miasta Rzym - 753 r. p.n.e.
4. Era Chrześcijańska (Dionizyjska) - po narodzeniu Chrystusa
5. Era Mahometańska - od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny - 622 r. n.e.
6. Era Bizantyjska - ok. 5500 r. p.n.e.
Kalendarze
l. Juliański - 46 r. p. n. e. - Juliusz Cezar
2. Gregoriański - 1582 r. n. e. - Papież Grzegorz XIII
3. Rewolucyjny (Francuski) - 1793 - 1806 (rokiem pierwszym miało być wprowadzenie re ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz