Polityka celna polski - strona 4

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3871

sukcesów (Airbus czy Mirage); mniejsza rola polityki przemysłowej w USA, Wielkiej Brytanii czy RFN: Polska...

Intgracja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

polityki celnej oraz handlowej w stosunku do państw trzecich Unia celna - wyeliminowanie ceł, barier...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

. Po pierwsze objecie polskich rolników dopłatami bezpośrednimi jakie przewiduje Wspólna Polityka Rolna. Dopłaty...

Unia gospodarcza i walutowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

) – założenia - koordynacja polityki budżetowej, - liberalizacja przepływów kapitałowych między krajami EWG...

Polityka pieniężna - wykłady

 • Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1309

polityki pieniężnej w Polsce, problemy przystąpienia Polski do strefy euro, polityka pieniężna w dobie...

Procesy regionalizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1092

) 1919 - Polska, Wolne Miasto Gdańsk(unia celna) 1921 - Belgia, Luksemburg(pierwsza i jedyna unia...

Integracja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

o charakterze celnym, wymiany nie są obciążone cłami w krajach unii europejskiej. Cło jako narzędzie polityki...