Polityka celna polski - strona 39

Wykład - Okres międzywojenny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Czechosłowacji i Polski Ustanowienie zakazu wojny, jako narzędzia polityki państwowej (antywojenny Pakt Branda...

Problem rolnictwa a Unia Europejska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

państw UE w pewnym okresie przejściowym. Opierając się na długookresowym zadaniach polskiej polityki...

Źródła prawa- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

Finansowe prawo - Część ogólna Finansowe prawo - Dewizowe Finansowe prawo - Prawo celne Finansowe prawo...