Polityka celna polski - strona 40

Taryfa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

-wynikają z dwustronnych umów Polski z innymi krajami. Preferencyjne stawki celne-przyjęte jednostronnie...

Avis o Polsce -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

w restrukturyzacji górnictwa - przerost zatrudnienia w rolnictwie - brak efektywnej polityki konkurencji - zły stan...

Dokumenty planistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

Dokumenty planistyczne obowiązujące w polskim systemie planowania Koncepcja polityki...

Podatek VAT - Producent

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2114

. środki polityki handlowej). Zgłoszenie towaru do procedury wywozu powinno być złożone w urzędzie celnym...

Polityka zagraniczna państw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Temat: Polityka zagraniczna państw. Polityka jest to celowo zorganizowana działalność na rzecz...