Polityka ekonomiczna - definicje, itp.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ekonomiczna - definicje, itp.  - strona 1 Polityka ekonomiczna - definicje, itp.  - strona 2 Polityka ekonomiczna - definicje, itp.  - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie (powtórka z wykładu)
Dowód składowy- stanowi kategorię papierów wartościowych, którą z dniem 4. Stycznia 2001r. wprowadziła do obrotu gospodarczego Ustawa z dnia 16.listopada 2000r. o Domach Składowych oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw. Składa się on z dwóch części : rewersu i warrantu . Zarówno dowód składowy(jako całość) jak i rewers i warrant(oddzielnie) stanowią papiery wartościowe. Dowód składowy jest także papierem na zlecenie- przenoszonym w drodze indosu. Jest on dowodem zawarcia umowy składu, która pociąga za sobą określone skutki (uprawnienia i obowiązki) dla składającego i przyjmującego na skład. Rewers (składowy dowód posiadania)-stwierdza posiadanie rzeczy złożonych na skład
Warrant (składowy dowód zastawniczy)- stwierdza ustanowienie zastawu na rzeczach złożonych na skład
Funkcje Dowodu Składowego:
Kredytowa-przejawia się w możliwości uzyskania kredytu towarowego, polegającego na odłożeniu w czasie terminu płatności w zamian za wystawienie i puszczenie w obieg dowodu. Pozwala na dokonywanie niemal niezliczonej liczby transakcji bez konieczności uruchamiania środków pieniężnych. Czyni to obrót sprawniejszym i bezpieczniejszym. Podstawą takiego kredytowania jest przedstawienie umowy składu i wystawienie dowodu składowego przez dom składowy. Gwarancyjną - zabezpiecza zarówno prawa podmiotu uprawnionego, jak i zobowiązanego. Dowód składowy zabezpiecza zapłatę inkorporowanej w nim wierzytelności zarówno przez osoby zobowiązane na nim podpisane, jak i przede wszystkim przez fizycznie zidentyfikowany towar, będący przedmiotem umowy składu, który może być przez dom składowy sprzedany bez potrzeby uruchamiania długotrwałej i kosztownej procedury sądowej. Obiegową - jest narzędziem prostego przenoszenia praw do określonych towarów za pomocą specjalnie ukształtowanej cesji wekslowej - indosu na określoną bliżej liczbę podmiotów. Podstawą tego obrotu są: posiadanie przez dowód charakteru papieru wartościowego oraz instytucją indosu. Najbardziej przystosowany do obrotu jest dowód składowy opiewający na towary zmienne, połączone ze sobą i należące do kilku właścicieli (alla rinfusa). Dowód taki zawsze ma zabezpieczenie w towarze, który przedsiębiorca składowy zobowiązany jest wydać uprawnionemu, mimo że np. konkretna partia towaru złożona przez dany podmiot uległa zepsuciu lub w inny sposób zmniejszyła się jego wartość. Płatniczą - jest surogatem pieniądza, służącym do regulowania zobowiązań z pomocą wręczania papieru wartościowego. Refinansową - polegającą na możliwości złożenia dowodu do banku w celu jego redyskonta - wykupienia, za sumę pomniejszoną o stosowaną prowizję, przed terminem płatności. Uprawniony ma wówczas możliwość uzyskania gotówki przed terminem upływu okresu składu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz