Polityka celna polski - strona 24

Pierwsza część expose Sikorskiego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Mariusz Muszyński
  • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

polityki gospodarczej i finansowej. Na mocną pozycję Polski wpływ miały dobre wyniki gospodarcze...

Wspólna polityka handlowa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Anna Horodecka
  • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Wspólna polityka handlowa Artykuł 206 Traktatu o Funkcjonowaniu UE - dokładnie określa cele...

Koncepcje dróg do niepodległości

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Andrzej Bednarz
  • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Aleksandra I. Uważał, że niepodległość Polski można połączyć z polityka Rosji. Najpierw autonomia, później...