Polecenie zapłaty - strona 9

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

...Dług finansowy – Stanowi pieniężne zobowiązanie jakiegoś podmiotu do zapłaty tego długu w określonych wielkościach oraz terminach. Źródłem długu są przede wszystkim zaciągnięte pożyczki lub skumulowane deficyty z poprzednich okresów. Dług finansowy może dotyczyć wszystkich podmiotów systemu ...

Finanse - System finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5194

poleceniem zapłaty. Trasant - wystawia weksel trasowany. Jeśli przed terminem płatności weksla remitent...

Zasady rachunkowości w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4410

, i dostawce, jak bank się dowie o dokonanej dostawie - przelewa kwote na rachunek dostawcy; polecenie zapłaty...

Aktywa finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

Weksel Polecenie zapłaty Obrót bezgotówkowy realizowany jest przy wykorzystaniu rachunków bankowych...

Zapłata kartą płatniczą - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

zapłaty Koszt w USD Kredyt Poczta Czek Zapłata kartą płatniczą Bankomat Polecenie zapłaty 1,07 0,73 0,68...

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

ma podobnie jak weksel formę określoną ściśle przez prawo i zawiera polecenie zapłaty przez bank (trasatem...

KATEGORIE DŁUŻNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1939

, jest pisemnym przyrzeczeniem zapłaty  trasowany (trata, ciągniony).- jest pisemnym poleceniem zapłaty, wystawcą...