Pole biwakowe - strona 2

Usługi turystyczne

 • Ochrona konsumenta
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057

minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, • pola biwakowe - obiekty niestrzeŜone, umoŜliwiające...

Usługi turystyczne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

. Schroniska 8. Pola biwakowe 9. Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego a. Zespół obiektów...

Przeciętne normy zużycia wody

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

I j.w. 133,0 4,0 b) kategorii II j.w. 100,0 3,0 c) kategorii III j.w. 66,0 2,0 2. pola biwakowe 24 j.w...

Przedsiębiorstwo - definicja i zasady działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

, w których można sobie zorganizować nocleg we własnym zakresie. Są to kempingi i pola biwakowe, coraz modniejsze samochodowe-kempingi...

Przedsiębiorstwo turystyczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2793

in. zagadnienia takie jak: istota współczesnej turystyki, charakter współczesnej turystyki, tendencje zmian na światowym rynku usług turystycznych, podstawowe funkcje współczesnej turystyki, turystyka a gospodarka, pojęcie przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne, definicja przedsiębiorstwa, for...

Planowanie rozwoju regionalnego, materiały do referatów

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Planowanie rozwoju regionalnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Katarzyna Mierzwa PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO W BRANŻY TURYSTYCZNEJ KRAKÓW 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP…………...…………………………………………………………………………... 5 R o z d z i a ł 1 Kariera zawodowa ……………………………………………………………8 Filozofia planowania - dlaczego warto planować karierę zawodową…………………...11 Czynniki warunku...