Usługi turystyczne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usługi turystyczne - opracowanie - strona 1 Usługi turystyczne - opracowanie - strona 2 Usługi turystyczne - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Usługi turystyczne 1. Definicja i cechy usług turystycznych a. Usługi turystyczne – wszystkie społecznie pożyteczne czynności służące zaspokojeniu potrzeb turystycznych  materialnych (np. komunikacyjnych noclegowych) i niematerialnych czyli duchowych  (np. kulturalno- rozrywkowych) człowieka. b. Z punktu widzenia zaspokajania potrzeb turystycznych omawiane usługi można podzielić na podstawowe  zaspokajające potrzeby materialne i komplementarne obejmujące czynności związane z urzeczywistnieniem  potrzeb duchowych turysty. c. Specyficzne cechy usług turystycznych i. Usługi turystyczne mogą być pojedynczymi usługami odnoszącymi się do rzeczy lub ludzi np. sprzedaż  pamiątek w kiosku hotelowym lub rezerwacja pojazdu w wypożyczalni ii. Można również mówić o zestawie (pakiecie) usług iii. Substytucyjność. Turysta ma możliwość wyboru np. usługi noclegowej w hotelu czy na kempingu, Mozę  korzystać z usług transportu pasażerskiego i prywatnego itd. iv. Usługi turystyczne charakteryzuje wewnętrzna dysproporcja  v. Zróżnicowany pod względem czasowym, przestrzennym i rodzajowym popyt na te usługi vi. Produkcja usług turystycznych jest w mniejszym stopniu niż przemysłowa podatna na postęp techniczny,  dlatego duże znaczenie mają dobór personelu i zarządzanie nim oraz tzw. Komunikacja interpersonalna vii. Obecność konsumenta. Usługi  turystycznej nie można przesłać, tak jak przesyła się towar viii. Produkcja usługo turystycznej odbywa się w obecności klienta i w momencie wytwarzania usługa jest  „konsumowana” Wynika to stąd iż usługa turystyczna nie może być magazynowana ix. Abstrakcyjny charakter. Potencjalny turysta nie ma możliwości wypróbowania produktu który kupuje,  nie istniej bowiem nic takiego jak próbka wzorcowa, z którą można się spotkać w przypadku towarów. x. Usługi turystyczne, podobnie jak inne usługi spełniają ważne funkcje społeczne 1. Zapewniają wypoczynek 2. Umożliwiają pełną reprodukcję sił biologicznych i psychicznych zużytych w procesie pracy i  nauki oraz podczas innych obowiązkowych czynności współczesnego życia  xi. Usługi turystyczne podobnie jak wszystkie usługi tworzą podstawę różnorodnej działalności  gospodarczej xii. Znaczna część usług turystycznych ma charakter rynkowy  1. W tej mierze są one w pełni lub częściowo płatne 2. Niektóre z nich są świadczone bezpłatnie jak np. usługi celny czy informacyjne 2. Rodzaje usług turystycznych\ a. Usługi transportowe i. Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych

(…)


a. choroba
b. wypadek
c. świadczenia pomocy na korzyść osób które popadły w trudności w czasie podróży
d. ubezpieczenia rzeczy zabieranych na podróż
e. ubezpieczenia ochrony prawnej
f. ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
2. różnorakie ubezpieczenia majątków uczestników rynku turystycznego
a. ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami obejmujące szkody rzeczowe
b. ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (np. kradzież)
c. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i casco środków transportu
i. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności
ii. na rzecz klientów
iii. inne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ogólnej
d. ubezpieczenia przedmiotów w transporcie (cargo)
e. ubezpieczenia finansowe
i. gwarancje ubezpieczeniowe
ii. ubezpieczenie kredytu
iii. ubezpieczenia różnych form ryzyka finansowego
f. ubezpieczenia na życie
i. jako oferta dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych
działających na rynku turystycznym
ubezpieczenie usług turystycznych i wszelkich stosunków umownych występujących na tymże rynku

… i aperitif
3. Punkty gastronomiczne – bufety, smażalnie, pijalnie i lodziarnie
Usługi bankowe
i. Na światowym rynku turystycznym w obrocie bezgotówkowym funkcjonują rozmaite dokumenty
podróżnicze
ii. Wzrasta w tych operacjach finansowych światowego vouchera podróżniczego 0 WTV – najlepszy
instrument płatniczy na rynku turystycznym zarówno dla biura podróży, hotelarza jak i dla klienta
iii. Konkurencyjny system voucherowy WATA – światowego stowarzyszenia biur podróży – jest on
preferowany w niektórych krajach europejskich
iv. W obrocie płatniczym na rynku turystycznym obserwuje się coraz większą popularność kart (legitymacji)
płatniczych
v. Karty płatności można klasyfikować według trzech kryteriów
f.
g.
h.
i.
1. Obszarów akceptacji
2. Czasu zapłaty
3. Funkcji
vi. Spośród tysięcy różnych instytucji…

uczęszczanych miejscowości położonych na uboczy, a także użytkowanie mniej znanych
dróg.
4. Autokar – taki korzyści, jaki i przyjemność podróżowania i większy komfort
5. Autokar jak każdy samochód osobowy zapewnia turystom możliwość penetracji mobilności i
w pewnej mierze swobodę
6. Nowa generacja autokarów zapewnia turyście nieograniczony widok panoramiczny, usługi
kuchni pokładowej, wideo, stereo…
… międzykontynentalnego
5. Rozwój turystyki samochodowej i autokarowej sprzyjał jednocześnie rozwojowi transportu
promami łączącymi różne obszary geograficzne
6. Pewną rolę w obsłudze ruchu turystycznego odgrywa też żegluga na jeziorach, rzekach i
żegluga przybrzeżna
7. W obsłudze ruchu turystycznego nastąpiły zmiany po oddaniu w 1994 do eksploatacji tunelu
(50km) pod kanałem La Manche (Eurotunnel)
Usługi hotelarskie…
… opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska, który wykorzystuje przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska i
świadczy usługi noclegowe
12. Inny obiekt wykorzystywany w turystyce
a. Internaty
b. Domy studenckie
c. Hotele robotnicze
iii. Grupy usług hotelarskich
1. Noclegowe
2. Gastronomiczne
3. Dodatkowe
a. Czyszczenie fryzjerskiej, odświeżanie ubrań, przechowywanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz