Produkt turystyczny - wykład I

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3969
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt turystyczny - wykład I - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 27.02.2012r Produkt Turystyczny
Istota Produktu Zgodnie z teorią marketingową , produktem turystycznym nazywamy wszystko to, co stanowi proces wymiany pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. To oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu
Na przykład: Produkt turystyczny to wszystko, co zostało przez turystę zakupione oraz wrażenia związane z odbytą podróżą: program wycieczki, hotel, atrakcje, miejsca, lekarz, cena, przewodnik, lokalizacja, transport a nawet widokówki promujące miejsce wypoczynku. Produktowi turystycznemu przypisuje się dwa znaczenia: Węższe - W wąskim pojęciu produkt turystyczny to wszystko to co turysta kupuje w trakcie swojej podróży:
- Transport
- Nocleg
- Wyżywienie
- Dostęp do atrakcji
Szersze- W szerokim pojęciu produktem turystycznym nazywać będziemy całość przeżyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie jego podróży - od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Większość teoretyków przedmiotu uważa, że przedmiotem wymiany na rynku turystycznym ( produkt turystyczny) są dobra i usługi dla których czynnikiem popytu jest wyłącznie turystyka. ( przejazdy, noclegi, usługi przewodnictwa) • Walory (pakiet elementów oferowanych przez miejsce)
- turystyczne walory naturalne i kulturowe
• Infrastruktura (zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie
obszaru, umożliwiających korzystanie z walorów)
- infrastruktura turystyczna
- infrastruktura paraturystyczna
- infrastruktura techniczna i społeczna
• Usługi umożliwiające dojazd do miejsca pobytu, pobyt i powrót do miejsca
zamieszkania
• Usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi (pilotaż,
przewodnictwo, imprezy, wypożyczalnie sprzętu etc.)
• Dostępność (stopień swobody wejścia do miejsca podróży ze względu na
wymogi formalno-prawne
Struktura produktu turystycznego: 1- Rdzeń produktu turystycznego- przeważnie niematerialna wartość produktu ( cel, który realizowany jest zgodnie z oczekiwaniami klienta) Np. Poznanie nowych kultur, wypoczynek , zadowolenie, uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych , cele zdrowotne, integracja pracowników. 2 - Produkt rzeczywisty- : niezbędne dla turysty elementy oferty. Przeloty przejazdy, noclegi, posiłki, wycieczki i najważniejsze z nich - PROGRAM
Ciekawostka: W terminie turystycznym nie istnieje coś takiego jak czas wolny. Tworząc program wycieczki, należy pomijać ten termin, zastępując go np. słowem ,, indywidualne” . Pisząc czas wolny, bierzemy 100% odpowiedzialność za podopiecznych i wszelkie złe scenariusze.

(…)

…, należy pomijać ten termin, zastępując go np. słowem ,, indywidualne” . Pisząc czas wolny, bierzemy 100% odpowiedzialność za podopiecznych i wszelkie złe scenariusze. 3- Produkt wzbogacony- wszystkie inne usługi dodatkowe ,posprzedażowe płatne i bezpłatne ( np. wycieczki fakultatywne, wypożyczenie samochodu, opieka nad dziećmi tzw. kids club, bezpłatna opieka lekarska, bezpłatne ubezpieczenia, dancingi, pogadanki). …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz