Podział zbioru

note /search

Podział zbioru

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

PODZIAŁEM ZBIORU nazywamy tylko taki zabieg wyróżniania jego podzbiorów, który spełnia dwa wymogi...

Relacja równoważności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1897

ilorazowym/ilorazem zbioru X przez relację R. Podział Niech Podziałem zbioru X nazywamy rodzinę taką...

Działania na zbiorach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

: A` Podział zbiorów Podziałem zbioru A jest każda rodzina zbiorów {a1, a2, a3,... an}, która spełnia trzy...

Rodzaj według Zygmunta Saloniego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 924
Wyświetleń: 8981

liczby pojedynczej, co wymaga podziału zbiorów leksemów rzeczownikowych na pięć klas): M1 (chłopiec), M2...

Karty logiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2268

ze względu na jedną, dwie, trzy cechy, · podziału zbioru na podzbiory, · działania na zbiorach, · przykłady...

Zbiory

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Logika prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

i dopełnienia drugiego zbioru. 21. Podział zbioru to taki zabieg wyróżniania jego podzbiorów, który spełnia...

Zestawy pytań na egzamin ustny algebra

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra liniowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

to jest podziałem zbioru X Jeżeli jest podziałem zbioru X to jest relacją równoważności. Dowód: 3. jakieś dziwne...

Algebra - pytania 12

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

TEZĘ. Zasada abstrakcji: Każda relacja równoważnościowa S w niepustym zbiorze X wyznacza podział zbioru...