Podział zbioru - strona 2

Tautologia - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Analiza i algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

abstrakcji identyfikacji elementów równoważnych.Dowolna relacja równoważności ustala podział zbioru X...

Klocki Dienesa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3241

, których elementy spełniają dane warunki; określania warunków, jakie spełniają elementy danego zbioru; podziału...

Logika zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

: Zbiór wszystkich klas abstrakcji relacji R : Podział zbioru X: rodzina D(x) P(x) taka, że: Zasada...

Relacje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

relację równoważności i odwrotnie. Podziałem zbioru A nazywamy rodzinę zbiorów B ⊆ P(A) taką, że: 1. ∅∉B 2...

Ustny logika

 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1680

nierówność 1.Podać definicję klasy równoważności, zbioru ilorazowego, podziału zbioru. 2.Udowodnić że moc...

Opracowanie 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

typologia organizacji. Klasyfikacja - podział zbioru na podzbiory, przy zachowaniu rozłączności i zupełności...

Metody kartograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Spallek
 • Kartografia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1911

to: jednostki administracyjne, naturalne, geometryczne. Dobór przedziałów klasowych. Celem podziału zbioru...

Kreatyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Inwentyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

przedmiotu. Polega ona na strukturalizacji czyli podziale zbioru mankamentów na dwie grupy. Do pierwszej...

Logika zagadnienia, zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

Klasy równoważności, zbioru ilorazowego, Podziału zbioru X 2.Udowodnic ze Iloraz Kartezjański Dwóch...

Inwentyka - kreatyka, istota i geneza

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • dr inż. Piotr Pawlik
 • Inwentyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1792

przedmiotu. Polega ona na strukturalizacji czyli podziale zbioru mankamentów na dwie grupy. Do pierwszej...