Podpuszczka - strona 6

Specyfika okresu noworodkowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1610

, podpuszczkę, lipazy i peptynę. Wątroba i trzustka nie są jeszcze w pełni dojrzałe. Noworodek w ciągu 24 godzin...

Układ pokarmowy 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Histologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

w komórkach głównych powstaje również podpuszczka (in. chymozyna), która ścina białko mleka - kazeinę...

Przechowywanie żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Bożena Sosnowska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3626

%) i fluor (0,1%). Wapń niezbędny do wytworzenia zwartego skrzepu pod wpływem podpuszczki (serowarstwo...

Biotechnologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Pytka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4340

Omawia między innymi takie zagadnienia jak: historia biotechnologii, biotechnologia klasyczna i nowoczesna, podział biotechnologii, cel, produkty GM, jakość żywności i przetwórstwo, żywność otrzymywana z organizmów modyfikowanych genetycznie, drobnoustroje, fermentacja żywności, temperatura ada...

Egzamin z biologii

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

Podpuszczkę znajdziemy w: a) dwunastnicy b) w serach żółtych c) żołądku osesków d) tylko u dorosłych...

Ochrona własności intelektualnej

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6545

Ochrona własności intelektualnej. Podstawy prawa. Niektóre pojęcia prawne, definicje. Internet, informacje, prawa autorskie, prawa osobiste, prawa majątkowe, prawo własności przemysłowej. Norma prawna, przepis prawny, konwencja międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie. Prawo cywilne, pojęcia prawa cyw...

Bakterie grzyby wirusy

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4319

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...