Podmiot poznający - strona 8

Metoda w metafizyce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

w strukturze samego podmiotu poznającego, lub aprioryczne, czyli uprzed­nie względem empirycznego dania czegoś...

Filozofia - materiał na egzamin (sem.I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Leszek Kopciuch
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2072

od przedmiotu, obiektywne Realizm epistemologiczny naiwny: podmiot poznawany istnieje niezależnie od podmiotu...

Teoria Kanta - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

/ → zaakcentowanie czynnej funkcji podmiotu poznającego w procesie powstawania wiedzy /poznajemy rzeczywistość...

Empiryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

możliwe. Nawet gdyby nie było żadnego podmiotu poznającego, one nadal byłyby takie same, tylko przez nic nie zaktualizowane...

Krytycyzm - Kant

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1813

na tym, ze wcześniej uważano, że podmiot poznający dostosowuje się do przedmiotu. Kant przyjął, że podmiot...

Filozofia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 2919
Wyświetleń: 6160

Z Obrony Sokrates dowiedzieliśmy się jaki był Sokrates, na czym polegało jego życie, jak się skończyło. Podsumowanie filozofii Sokratesa: METODA SOKRATEJSKA (położnicza z gr. majeutyczna) – w jaki sposób Sokrates filozofował, sposób toczenia jego filozoficznych dysput (rozmów), sposób propagow...

Metody badań - Proces badawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

— poznania — zalicza się — jak wiadomo — ludzi (tzn. podmioty poznające) i narzędzia badawcze. Otóż zarówno...