Podmiot poznający - strona 3

Język a poznanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

? Tylko ja przeżywam moje przeżycia, ale takie przeżycia (rodzajowe) mają też inne podmioty poznające...

Objawienie nadprzyrodzonych prawd religijnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

poznającego, własne przeżycia. Obiektywne - jeśli tkwią poza podmiotem poznającym, jeśli dane znaki odczytują...

Pojęcia na egzamin - SUBSTANCJA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

, ja sam) - pogląd filozoficzny głoszący, że istnieje tylko jednostkowy podmiot poznający[1], cała zaś rzeczywistość...

Krytyka metafizyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

była od dawna, lecz fakt umiejsco­wienia podmiotu poznającego, w punkcie wyjścia tworzącego się systemu...

Kant

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

stanu Kant widział, z jednej strony w samym podmiocie poznającym, z drugiej zaś, w samym sposobie...

Socjogia religii - notatki z wykładu 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

, indywidualne zapatrywania wywołane względami osobistymi, zależy od podmiotu poznającego, uwarunkowania cechami...

Spostrzeżenie wewnętrzne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

je podmiotowi, poznajemy je w sposób pośredni; o pewnych zdolnościach podmiotu dowiadujemy się dzięki temu...

Definicje na egzamin - HILOZOIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

, Tomasz z Akwinu, Hegel; i.subiektywny: świat realny jest jedynie wytworem podmiotu poznającego, neguje...