Podmiot polityki - strona 6

Socjalizm

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756

poprzez strajki i poprzez wzaj emną p omoc; " Samorządy stanową podsta\wve podmioty polityki społecznej...

Polityka budżetowa i pieniężna

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Ina Buchowicz
  • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

. Podmiotem polityki pieniężnej jest Bank Centralny, który powinien być instytucją zaufania publicznego...

Wykład - Badania wielkości potrzeb

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Robert Tomanek
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Podmioty polityki transportowej tym bardziej muszą mieć badania Wielkość przewozów lotniczych wzrosła...