Zadania, nurty i cele polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania, nurty i cele polityki społecznej - strona 1 Zadania, nurty i cele polityki społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Zadania, nurty i cele Polityki Społecznej Polityka Społeczna diagnozuje bieżącą sytuację socjalną z drugiej strony wskazuje pewne perspektywy i warianty rozwiązań. Według J. Auteytnera celami Polityki Społecznej są: Wyrównanie warunków życia przez zaspokojenie potrzeb ludności w różnym wieku.
Tworzenie równego dostępu w korzystaniu z obywatelskich praw.
Usuwanie nierówności społecznych
Kształtowanie stosunków społecznych
Asekurowanie przed zagrożeniami (ryzykami socjalnymi) Według K.A. Wojtaszyk celami Polityki Społecznej są: Zapobieganie występowaniu dotkliwych problemów społecznych a także ich skali gdy się pojawią
Zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
Realizowanie zasad sprawiedliwości społecznej
Organizowanie postępu społecznego.
Cele mogą być realizowane poprzez w/w autora: wykorzystywanie instrumentów posiadanych przez organy władcze np.:
Ustawodawstwo społeczne
Służby społeczne i wszelkie usługi społeczne
Infrastruktura społeczna i system podatkowy
W Polityce Społecznej wyróżniamy kilka dominujących nurtów, które rozwinęły się w Polsce wskazując na różne podejścia Polityki Społecznej i do kwestii społecznej: I. Nurt socjalistyczno - strukturowy główny przed. Kont. Krzeczkowski - socjolog. W tym nurcie zwracano uwagę na to, że przedmiotem Polityki Społecznej powinna być struktura społeczna czyli budowa społeczeństwa jego uwarstwienie. Przedstawiceli tego nurtu interesowała Polityka Społeczna z punktu widzenia możliwości zmian struktury społecznej w kierunku usuwania sprzeczności powstających najczęściej w efekcie nierównomiernego rozwoju. II. Nurt ekonomiczno - społeczny wiąże się on z St. Rychlińskim, Kazimierzem Seconskim - jest to nurt który opiera się o analizę powiązań polityki gospodarczej z polityką społeczną. Szczególną uwagę zwraca się w tym nurcie na problemy tylko planowania społecznego którego celem jest wzrost gospodarczy. Daje szansę na poradzenie sobie z problemem bezrobocia, rozwiązuje problemy społeczne. III. Nurt socjalno - bytowy związany z Zofią Daszczyńska-Godlińska, S. Czajka, przedstawicielem jest Lucyna Frąckiewicz. Jest to nurt związany z koncepcją doraźnej poprawy warunków życia i pracy. Naczelnym zadaniem Polityki Społecznej jest podnoszenie poziomu życia szerokich grup społecznych dokonywanych przez wprowadzenie reform na drodze ewolucyjnej obejmujące różne kategorie ludzi. Jest to nurt który zawraca uwagę na byt. IV. Nurt psychologiczno-społeczny - Wojciech Szubert, który traktuje Politykę Społeczną jako działalność zmierzającą do zaspokojenia różnorodnych potrzeb całego społeczeństwa. Autor rozwinął teorię systemu potrzeb w różnych przekrojach. Zwracał on uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży, ludzi starych, kobiet, rodziny. Okazało się, że takie systematyzujące podejście do potrzeb ma duże znaczenie praktyczne ponieważ wskazuje ono podmiotom Polityki Społecznej ich zakres działania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz