Wykład - Zakres przedmiotu polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zakres przedmiotu polityki społecznej  - strona 1 Wykład - Zakres przedmiotu polityki społecznej  - strona 2 Wykład - Zakres przedmiotu polityki społecznej  - strona 3

Fragment notatki:

Polityka społeczna
dr Arkadiusz Przybyłka
WYKŁAD I Zakres przedmiotu polityki społecznej dotyczy szeroko pojętych potrzeb. W jego skład wchodzą 3 strefy:
- bytowa
- pozamaterialna
- psychospołeczna
Celem polityki społecznej jest kreowanie postępu społecznego mierzonego poprawą poziomu i jakości życia ludności.
Potrzeba - odczuwalny przez jednostkę stan braku czegoś, co w związku ze strukturą organizmu, indywidualnym doświadczeniem oraz miejscem jednostki w społeczeństwie jest niezbędne do utrzymania jej przy życiu, umożliwienia jej rozwoju, utrzymania określonej roli społecznej oraz zachowania równowagi psychicznej.
Potrzeby społeczne - ich zaspokojenie wymaga istnienia i działania instytucji społecznych, które działają na rzecz zaspokajania tych potrzeb.
Główne założenia polityki społecznej:
Społeczeństwo jest źródłem potrzeb w stopniu nie mniejszym niż jednostka, dlatego kształtuje je, rozbudza a nie tylko pomaga w ich zaspokajaniu.
Potrzeby można zhierarchizować wg stopnia ich ważności (wg Maslowa)
Fizjologiczne
Bezpieczeństwo i potrzeba oparcia
Przynależności i miłości
Prestiżu i uznania
Samorealizacji
Wiedzy i rozumienia
Potrzeby estetyczne
Potrzeby zmieniają się w cyklu życia. Polityka społeczna adresowana jest do różnych grup wiekowych, powinna być wypadkową potrzeb określonych etapów życia i możliwości jednostki samodzielnego ich zaspokojenia.
Ustala się minimum i optimum zaspokojenia potrzeb i porównuje z tym uzyskane efekty.
Z powodu niemożliwości pełnego zaspokojenia wszystkich potrzeb polityka społeczna posługuje się ogólnymi normami i ich spełnienie będzie uznane za odpowiednie ich zaspokojenie, lecz nie wszystkie grupy społeczne będą tak uważać.
Polityka społeczna - jest to system idei oraz działań zmierzający do poprawy całokształtu warunków życiowych ludności. (Wg Edwarda Rosset`a - chyba??)
Polityka społeczna składa się z działań o charakterze:
- kształtującym (możliwość kreowania stosunków społecznych)
- antycypacyjnym (zasadność uprzedzania ryzyk społecznych)
- interwencyjnym (konieczność usuwania napięć społecznych)
Funkcje polityki społecznej: Opisowa, - jaka jest rzeczywistość
Wyjaśniająca (eksploracyjna), - dlaczego jest taka rzeczywistość
Prognostyczna (predyktywna), - jaka będzie rzeczywistość
Praktyczna (instrumentalna), - co zrobić by była taka rzeczywistość jak sobie założyliśmy


(…)

…:
Socjalny liberalizm - państwo dobrobytu, dążenie do stworzenia trzeciej drogi między kapitalizmem a socjalizmem Neoliberalizm - krytyka zasad państwa dobrobytu, weryfikacja ich ma się przyczynić do stworzenia społeczeństwa odpowiedzialnego.
W doktrynie polskiego liberalizmu wyróżniamy:
Nurt naukowy - reprezentowany przez ekonomistów, którzy na marginesie swojej pracy zajmują się problemami polityki…
… społecznych oraz ich skali, gdy się pokażą
Zaspokajanie potencjalnych potrzeb ludzkich
Zapewnianie bezpieczeństwa socjalnego
Realizowanie zasad sprawiedliwości społecznej
Organizowanie postępu społecznego
Instrumenty realizacji tych celów:
Ustawodawstwo społeczne - określa zasady funkcjonowania podmiotów polityki społecznej, tworzy normy prawne urzeczywistniające prawa socjalne obywateli
Służby społeczne…
… własności prywatnej środków produkcji i wolnego rynku, wprowadzenie centralnego planowania realizowanego poprzez państwo. Uważano, że zostaną w ten sposób zlikwidowane krzywdy i nierówności w społeczeństwie.
Socjaldemokratyzm - reformowalność ustroju kapitalistycznego, główny nacisk na właściwe proporcje i zasady w podziale dochodu narodowego Katolicyzm - społeczna myśl Kościoła, opiera się na encyklikach
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz