Podmiot liryczny - strona 9

Byron - Wiezień Czyllonu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

i więźniu o wolność, który zostawił tam ślady swoich stóp, nie ścierajmy ich Podmiotem lirycznym poematu...

Kornel Ujejski - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

rodzin, domów na rzecz walki w imię miłości do ojczyzny. Liryka: I Chorał: (śpiew kościelny) - podmiot...

Mikołaj Sęp Sarzyński - erotyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 819

ogniste. Zeus nigdy nie cierpiał tak jak podmiot liryczny. Poeta przechodzi wielkie męki, miłość jawi...

Sonet w poezji staropolskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

(wybór) „Do trupa” - podmiot liryczny prowadzi monolog (a może pozorny dialog?) z apostroficznym trupem...

Czechowicz Wybór poezji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

się w elementach świata, jest wszechobecna i oddziałuje na rzeczywistość. Działa także na podmiot liryczny...

Jan kochanowski fraszki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2898

o uczuciach i doznaniach podmiotu lirycznego), opisowo-ilustracyjne (punktem zainteresowania jest dany motyw...