Podejście systemowe w zarządzaniu jakością - strona 28

Zarzadzanie projektami-sciaga

 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4018

. Analiza preferencji jako narządzie zarządzania, jest podejściem badawczym wykorzystywanym w diagnozie...

Ewolucja systemu zarządzania (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Uznanie sytuacyjnego charakteru zarządzania Reakcja na szczególne cechy sytuacji Podejście systemowe...

Standardy zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Paweł Nowicki
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3059

, jakość w środowisku projektu, zarządzanie konfiguracją, sterowanie zmianami. h) ISO 17799 /ISO27000...

Zarządzane strategiczne cz 2b

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

Zarządzanie strategiczne Związek między polityką, a strategią firmy: Polityka wyznacza Strategia...

Międzynarodowa konkurencyjność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Czech
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2751

funkcjonalno - zasobowych: strefa: informacji działalności badawczo-rozwojowej, produkcji, zarządzania jakością...

Szkoły organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1589

behawioralna Szkoła procesu zarządzania i badań operacyjnych i teorii decyzji Podejście systemowe Podejście...

Teoria organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

przez usprawnienie zarządzania, doskonalenie organizacji pracy, redukcje kosztów, doskonalenie kadr i poprawę jakości...