Organizacja i zarządzanie Zieleniewski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie Zieleniewski  - strona 1 Organizacja i zarządzanie Zieleniewski  - strona 2 Organizacja i zarządzanie Zieleniewski  - strona 3

Fragment notatki:Czynnościowe rozumienie organizacji- polega ono na rozumieniu jaj jako czynności, jako procesu tworzenia organizacji, czyli nadawaniu działaniu ludzkiemu cechy zorganizowania. W celu uniknięcia nieporozumień słowo organizacja w rozumieniu czynnościowym zastępuje się słowem organizowanie.
W sensie rezultatowym organizacja to system złożony z ludzi i zasobów rzeczowych, finansowych i informacyjnych, których współdziałanie i wykorzystanie jest charakteryzowane przez następujące właściwości:
Istnienie celów systemu i zachodzenie zgodności między nimi,
Odpowiedniość między strukturą a funkcjami systemu,
Zależność systemu i otoczenia (konkurencja),
Wzajemne warunkowanie się lub związek przyczynowo- skutkowy między działaniami poszczególnych elementów systemu,
Możność decydowania.

Proces zarządzania:
1. Planowanie – wskazuje, że kierownicy z góry obmyślają swoje cele i działania. Działania te są zazwyczaj oparte na jakiejś metodzie, planie czy logice, a nie na przeczuciu.
plany wyznaczają cele organizacji i określają najlepszy sposób ich realizacji, ponadto plany umożliwiają
Uzyskanie przez organizację i przeznaczenie przez nią odpowiednich środków do realizacji jej celów
Działanie członków organizacji zgodnie z przyjętymi celami i procedurami
Śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów, co umożliwia podjęcie działań korygujących, jeśli postępy są niezadowalające
2. Organizowanie- oznacza, że kierownicy koordynują ludzkie, materialne i finansowe zasoby organizacji. Efektywność organizacji zależy od osiągnięcia celów. Jest oczywiste, że im bardziej będzie zintegrowania i skoordynowana praca organizacji, tym większe będą efekty. Częścią pracy kierowania jest osiągnięcie takiej koordynacji.

Szczególny układ stosunków tworzymy w procesie organizowania dokonujemy przez menedżerów nosi nazwę STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ.


(…)

… kierowania; to podejście stara się odpowiedzieć na pytanie: co robią skuteczni kierownicy? Punktem wyjścia, na co należy zwrócić szczególną uwagę, wielu zaleceń sformułowanych pod adresem kierowników są koncepcje opracowane przez D. McGregora, autora m.in. „teorii X i teorii Y”. Są to teorie przedstawiające dwa skrajne poglądy na naturę ludzi ich motywacje do pracy Teoria X :
Ludzie w sposób przyrodzony…
… jest za nakaz etyczny
Zmienne ekonomiczne- płace, ceny wyznaczane przez dostawców i konkurentów oraz polityka podatkowa rządu wpływają na koszty produkcji lub usług na warunki rynkowe
Zmienne polityczne- działalność polityczna wiąże się z konkurencją między różnymi grupami inwestorów, z których każda dąży do uzyskania poparcia dla własnych wartości i celów
Zmienne techniczne- poziom techniczny danego kraju…
… w sposób efektywny i skuteczny
W badaniach problematyki kierowania wyróżnia się trzy główne podejścia: atrybutowe, behawioralne i sytuacyjne.
Z podejściami tymi związane są trzy podstawowe nurty, a z nimi szczegółowe teorie w kierowaniu
Kierowanie:
Teorie cech kierowniczych - cechy mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty. Teorie cech kierowniczych starały się odpowiedzieć na pytanie: co odróżnia odnoszących sukcesy…
… się niska motywacją osiągnięć.
Wskazane zależności i wzorce zachowań podwładnych opisuje tzw. „Teoria X i Y”, sformułowana przez D. McGregora.
Interakcje między stylami kierowania a aspiracjami (normami osiągnięć)
Schemat interakcji między stylami kierowania a aspiracjami pokazuje wyraźnie, iż musi występować zgodność między stylami kierowania, a osobowością i oczekiwaniami podwładnych. Traktując problem szerzej można powiedzieć , że na efektywność stylu kierowania istotny wpływ wywierają tzw. sytuacyjne warunki działania.
13.12.2012
Ewolucja teorii organizacji i zarządzania
W procesie rozwoju nauk o zarządzaniu, były 3 główne szkoły:
Klasyczna (racjonalistyczna) - teoria cech klasyków
Humanistyczna (neoklasyczna)
Systemowa
Klasyczna - Na przełomie XIX -XX w. skrypt na str. 33…
…, a nawet zmienić swój sposób postepowania
-styl liberalny (zwany z języka francuskiego stylem leseferystycznym) Kierownik - liberalny (leseferysta) W ogóle nie interesuje się biegiem spraw
Najbardziej jest wtedy zadowolony, gdy podwładni z niczym nie zwracają się do niego
Tak naprawdę rezygnuje ze swojej funkcji Teorie sytuacyjne Autokratyzm a efektywność działań ludzi
Istnieją dowody na to, że autokratyczni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz