Podejście systemowe w zarządzaniu

Zasady zarządzania jakością ZZJ-opracowanie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
  • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

jeżeli będzie ona zarządzane jako proces. Podejście systemowe do zarządzania odnosi się do identyfikowania, zrozumienia...

Historia i rozwój nauki o zarzadzaniu

  • Politechnika Poznańska
  • mgr Daria Motała
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

– Postrzeganie zarządzania i organizacji – Joël de Rosnay podejście systemowe a tradycyjne Zachować ró norodność...