podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 4 - strona 1 podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 4 - strona 2 podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 4 - strona 3

Fragment notatki:


P odstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 21.11.2012r. Ergonomia Nauka zajmująca się dostosowaniem pracy do organizmu człowieka w przekroju jego psychofizycznych właściwości ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia optymalnych warunków wzajemnego dopasowania, w celu zwiększenia wydajności pracy i przyczynienia się do pomyślności pracownika. Zalecenia ergonomii: - dostosowanie materialnych czynników pracy (maszyny, urządzenia, warunki środowiskowe) do ludzkich możliwości - ochrona organizmów pracujących przed zagrożeniami - optymalizowanie współdziałania człowieka - maszyny - warunków środowiskowych - dążenie do tworzenia warunków pracy Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna (nauki biologiczne, techniczne i organizacyjne). Nauki biologiczne: - fizjologia pracy /zajmuje się badaniem reakcji organizmu pracującego/ - psychologia inżynieryjna /bada czynności i cechy człowieka z punktu widzenia przystosowania urządzeń technicznych i warunków pracy do jego właściwości psychicznych w zakresie przyjmowania przetwarzania informacji, podjęcia i wykonywania decyzji/ - higiena pracy /zajmuje się mierzeniem parametrów ciała człowieka/ Nauki techniczne Kształtowaniem elementów środowiska pracy /narzędzia, maszyny, budynki/ zajmują się nauki techniczne takie jak: technologia, materiałoznawstwo, budownictwo przemysłowe. Do rozwiązań organizacyjnych zalicza się: - organizację przerw - wybór systemu zmianowości pracy - wybór systemu motywowania Bezpieczeństwo i higiena pracy /BHP/ Zajmuje się ogółem środków /urządzeń, metod, zasad/ za pomocą których można wyeliminować całkowicie lub obniżyć do granic tolerancji wszelkiego rodzaju zagrożenia występujące w danej pracy. Do najczęściej zalecanych środków zalicza się: - zabezpieczenie maszyn i urządzeń - stosowanie odzieży ochronnej i zabezpieczeń osobistych - zapobieganie hałasowi i zanieczyszczeniom powietrza - przepisy prawne dotyczące np. norm higienicznych. Różnica pomiędzy ergonomią i BHP O ile BHP stawia sobie za cel stworzenie warunków pracy o minimalnym dopuszczalnym stopniu zagrożenia, o tyle ergonomia dąży do rozwiązań optymalnych, a więc gwarantujących nie tylko bezpieczeństwo pracy. Układ człowiek-maszyna Wzajemne zależności między człowiekiem, maszyną i otoczeniem. Projektowanie stanowisk pracy: - określenie zakresu obowiązków osób pracujących w organizacji - określenie zakresu odpowiedzialności pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą - specjalizacja stanowiska pracy, zakres w jakim ogólne działanie organizacji jest podzielone na mniejsze części składowe /taśma montażowa w fabryce samochodów/ Specjalizacja KORZYŚCI SKUTKI UJEMNE - robotnik wykonujący proste, drobne zadania

(…)

… polskich firm w stosunku do światowych.
Zasady zarządzania jakością: 1. Orientacja na klienta. 2. Przywództwo. 3. Zaangażowanie ludzi. 4. Podejście procesowe. 5. Podejście systemowe do zarządzania. 6. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów. 7. Wzajemne korzystne powiązania dostawców. 8. Ciągłe doskonalenie.
Czynniki strategii: - cel, - zasoby, - otoczenie.
Na kształt firmy wpływa: - lokalizacja procesu…
… - maksymalny poziom produkcji lub usług zakładu produkcyjnego b) zdolność efektywna - wielkość produkcji lub usług gwarantująca pokrycie minimalnego poziomu jednostkowych kosztów produkcji produktów c) zdolność szczytowa - wielkość produkcji osiągana w skrajnie korzystnych warunkach funkcjonowania.
Planowanie zdolności wytwórczej obejmuje: - szacowanie popytu, - przełożenie prognoz popytowych na rzeczywistość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz