Sestemy zapewniania jakości- pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sestemy zapewniania jakości- pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

8 zasad z normy ISO9000
Orientacja na klienta - zależy się od nich, powinno się rozumieć ich potrzeby
Przywództwo - ustalenie jedności celu i kierunków działania, Zaangażowanie ludzi - ludzie są istotą organizacji, a zaangażowanie pozwala na wykorzystanie potencjału
Podejście procesowe - pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością gdy działania są zarządzane jako proces. Mapa procesów.
Podejście systemowe do zarządzania - zidentyfikowanie, zrozumienie, zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności w dążeniu do celu
Ciągłe doskonalenie - stanowi stały cel organizacji
Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji
Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami - organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, wzajemnie korzystne oddziaływania powodują tworzenie wartości
Najwyższe kierownictwo (?) - ustalenie i utrzymanie w organizacji polityki jakości i celów. Z normy 17025 pojęcia: walidacja, akredytacja a certyfikacja, niepewność klasy a i b, co to jest spójność systemu, co to odchylenie standardowe itd.
Walidacja
Akredytacja a certyfikacja
Niepewność klasy a i b - klasa A to +-0.05 ml, klasa B to +-0.1ml. Szkło klasy B powyżej 10ml dokładność 0.1 ml, a poniżej to 0.05
Co to jest spójność systemu
Co to odchylenie standardowe itd.
7(?) zasad z HACCP
Identyfikacja zagrożenia i opisanie środków zapobiegawczych Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
Identyfikacja limitów krytycznych
Ustalenie systemu monitorowania CCP
Określenie działań korygujących
Ustalenie procedur weryfikacji systemu
Ustalenie procedur zapisu
10 zasad z GMP
To, co nie zostało zapisane nigdy nie zostało wykonane, a to co nie jest zapisane - nie istnieje. Pozwala to na wsteczne odtworzenie procedury. Kto, co ile, jak.
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się czy masz wszystkie wymagane dokumenty
Zawsze postępuj według instrukcji, bez skrótów. Jeśli czegoś nie wiesz - pytaj.
Upewnij się czy używasz właściwego surowca, materiałów (dobrze oznakowane materiały)
Upewnij się czy używasz właściwego wyposażenia, czy jest ono czyste
Bądź szczególnie uważny i przeciwdziałaj pomyłkom w operacjach etykietowania
Zawsze pracuj dokładnie i skrupulatnie
Utrzymuj wszystko (w tym siebie) w czystości i porządku
Sporządzaj jasne i dokładne zapisy tego, co zostało zrobione i tego, co zostało sprawdzone

(…)

… otwarte na pomyłki, błędy i złe warunki w pracy. Informuj o nich natychmiast - przemilczenie może kosztować życie

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz