Podejście systemowe i sytuacyjne w zarządzaniu - strona 7

Rozwój nauki o zarządzaniu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938

: podejście klasyczne - początki tworzenia naukowych podstaw nauki o zarządzaniu; szkoła naukowego zarządzania...

Metody zarządzania firmą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2254

podejściach do zarządzania przedsiębiorstwem. Wyjaśnienie podstawowych pojęć, takich jak: nauka o organizacji...

Woodward

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

W podejściu “oddolnym” zasadniczym przedmiotem modelowania struktury organizacyjnej...

Metody kierowania ludźmi - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

to nie zawsze człowiek wydajny Podejście systemowe - twórcą teorii systemów jest Boulding (ekonomista) i biolog L von...

Zasady zarządzania jakością ZZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

jeżeli będzie ona zarządzane jako proces. Podejście systemowe do zarządzania odnosi się do identyfikowania, zrozumienia...